SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 6)
14-09-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
27-08-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 5)
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 5)
17-08-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 4)
03-08-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
29-07-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 4)
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI VẬT PHẨM
27-07-2020
Dùng nguyên liệu đổi Nguyên Tố và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 6)
14-09-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
27-08-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 5)
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 5)
17-08-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 4)
03-08-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
29-07-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 4)
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI VẬT PHẨM
27-07-2020
Dùng nguyên liệu đổi Nguyên Tố và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.