SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN NẠP PHẢN LỢI
10/11
Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN VÒNG QUAY VẬT PHẨM
29/10
Sự kiện Vòng Quay Vật Phẩm
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 9)
26/10
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ƯU ĐÃI GIỜ
14/10
Vật phẩm giới hạn bán giảm giá sập sàn
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 8)
12/10
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU
30/09
Chuỗi sự kiện mừng Trung Thu
SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN NẠP PHẢN LỢI
10/11
Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN VÒNG QUAY VẬT PHẨM
29/10
Sự kiện Vòng Quay Vật Phẩm
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 9)
26/10
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ƯU ĐÃI GIỜ
14/10
Vật phẩm giới hạn bán giảm giá sập sàn
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 8)
12/10
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU
30/09
Chuỗi sự kiện mừng Trung Thu