< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 3)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Vòng Loại: T3 đến CN (dự kiến 6 ngày, từ 12h 14/07 - 23h59 19/07).
- Vòng Chung Kết: T4 đến CN (dự kiến 5 ngày, từ 12h 22/07 - 23h59 26/07). 
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.
- Sau khi kết thúc Vòng Chung Kết sẽ nghỉ ngơi 1 tuần.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 3 thêm cơ chế mới chia ra cụm server cũ và cụm server mới.

- Vòng Loại (12h 14/07 - 23h59 19/07) chia thành các Cụm server:

• Cụm server cũ 1: S1 + S4 + S7 + S10 + S13
• Cụm server cũ 2: S16 + S19 + S20 + S21 + S22
• Cụm server cũ 3: S23 + S24 + S25 + S26 + S27
• Cụm server mới 1: S28 + S29 + S30 +  S31
• Cụm server mới 2: S32 + S33 + S34 + S35
*Lưu ý: Các server đã gộp sẽ tính là 1 server và ghi tên server đầu (Ví dụ S1, S2, S3 đã gộp nên chỉ ghi S1).

- Vòng Chung Kết (12h 22/07 - 23h59 26/07) chọn các server nằm trong TOP 5 BXH Tổng Danh Vọng mỗi Cụm (sau khi kết thúc Vòng Loại) để kết nối với Cụm server khác, chia ra: Series A và Series B.

• Cụm server cũ 1-2-3:

♦ Seri A: gồm server của TOP 1-2-3 mỗi Cụm Vòng Loại.
♦ Seri B: gồm server của TOP 4-5 mỗi Cụm Vòng Loại.

• Cụm server mới 1-2:

♦ Seri A: gồm server của TOP 1-2 mỗi Cụm Vòng Loại.
♦ Seri B: gồm server của TOP 3-4 mỗi Cụm Vòng Loại.

* Nếu trong Cụm có trên 2 TOP cùng server thì sẽ đẩy TOP dưới lên cho đủ mỗi Series. Ví dụ trong cùng Cụm nếu TOP 2 và TOP 3 cùng server thì sẽ lấy thêm TOP 4 vào Series A. TOP 5 và 6 vào Series B. Như vậy 100% 5 server mỗi cụm đều vào được Vòng Chung Kết (Vòng Loại chủ yếu chọn lọc các server để phân ra Series A, B).

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/su-kien/1503

► Phần Thưởng:
1. Quà mặc định mỗi tuần (Ingame): Phần thưởng mặc định của hoạt động, hệ thống tự động phát sau khi kết thúc hoạt động.

2. Quà Cá Nhân Vòng Chung Kết (Sự kiện Outgame): TOP 10 của Series A và B sẽ được nhận thêm quà:
- TOP 1-2-3: tự chọn nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng] hoặc [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Đá Vạn Năng] (sau khi kết thúc hoạt động, inbox fanpage để chọn quà).
- TOP 4>10: nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng].

3. Quà Toàn Dân mỗi tuần (Sự kiện Outgame):
- Server có người chơi nằm trong TOP BXH Tổng Danh Vọng sẽ được thêm phần thưởng cho toàn dân server đó.
• Vòng Loại: nhận quà Xu Vui Nhộn.

• Vòng Chung Kết: Series A và B sẽ được nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Vẫn Thạch].

- Nếu TOP 5 có nhiều hơn 2 người chơi cùng server thì chỉ áp dụng 1 phần thưởng cao nhất. Ví dụ: Server 2 có user A đạt TOP 1 và user B đạt TOP 4 thì server 2 sẽ nhận được Thư Toàn Dân = quà TOP 1.

- Thời gian gửi thư: Trong vòng 2 ngày kể từ sau khi kết thúc hoạt động Tranh Bá mỗi tuần.
* Lưu ý: Nhân vật đã được tạo trước thời gian gửi Thư và đạt Lv40 mới có thể nhận thư quà Toàn Dân Tranh Bá.

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 3)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Vòng Loại: T3 đến CN (dự kiến 6 ngày, từ 12h 14/07 - 23h59 19/07).
- Vòng Chung Kết: T4 đến CN (dự kiến 5 ngày, từ 12h 22/07 - 23h59 26/07). 
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.
- Sau khi kết thúc Vòng Chung Kết sẽ nghỉ ngơi 1 tuần.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 3 thêm cơ chế mới chia ra cụm server cũ và cụm server mới.

- Vòng Loại (12h 14/07 - 23h59 19/07) chia thành các Cụm server:

• Cụm server cũ 1: S1 + S4 + S7 + S10 + S13
• Cụm server cũ 2: S16 + S19 + S20 + S21 + S22
• Cụm server cũ 3: S23 + S24 + S25 + S26 + S27
• Cụm server mới 1: S28 + S29 + S30 +  S31
• Cụm server mới 2: S32 + S33 + S34 + S35
*Lưu ý: Các server đã gộp sẽ tính là 1 server và ghi tên server đầu (Ví dụ S1, S2, S3 đã gộp nên chỉ ghi S1).

- Vòng Chung Kết (12h 22/07 - 23h59 26/07) chọn các server nằm trong TOP 5 BXH Tổng Danh Vọng mỗi Cụm (sau khi kết thúc Vòng Loại) để kết nối với Cụm server khác, chia ra: Series A và Series B.

• Cụm server cũ 1-2-3:

♦ Seri A: gồm server của TOP 1-2-3 mỗi Cụm Vòng Loại.
♦ Seri B: gồm server của TOP 4-5 mỗi Cụm Vòng Loại.

• Cụm server mới 1-2:

♦ Seri A: gồm server của TOP 1-2 mỗi Cụm Vòng Loại.
♦ Seri B: gồm server của TOP 3-4 mỗi Cụm Vòng Loại.

* Nếu trong Cụm có trên 2 TOP cùng server thì sẽ đẩy TOP dưới lên cho đủ mỗi Series. Ví dụ trong cùng Cụm nếu TOP 2 và TOP 3 cùng server thì sẽ lấy thêm TOP 4 vào Series A. TOP 5 và 6 vào Series B. Như vậy 100% 5 server mỗi cụm đều vào được Vòng Chung Kết (Vòng Loại chủ yếu chọn lọc các server để phân ra Series A, B).

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/su-kien/1503

► Phần Thưởng:
1. Quà mặc định mỗi tuần (Ingame): Phần thưởng mặc định của hoạt động, hệ thống tự động phát sau khi kết thúc hoạt động.

2. Quà Cá Nhân Vòng Chung Kết (Sự kiện Outgame): TOP 10 của Series A và B sẽ được nhận thêm quà:
- TOP 1-2-3: tự chọn nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng] hoặc [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Đá Vạn Năng] (sau khi kết thúc hoạt động, inbox fanpage để chọn quà).
- TOP 4>10: nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng].

3. Quà Toàn Dân mỗi tuần (Sự kiện Outgame):
- Server có người chơi nằm trong TOP BXH Tổng Danh Vọng sẽ được thêm phần thưởng cho toàn dân server đó.
• Vòng Loại: nhận quà Xu Vui Nhộn.

• Vòng Chung Kết: Series A và B sẽ được nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Vẫn Thạch].

- Nếu TOP 5 có nhiều hơn 2 người chơi cùng server thì chỉ áp dụng 1 phần thưởng cao nhất. Ví dụ: Server 2 có user A đạt TOP 1 và user B đạt TOP 4 thì server 2 sẽ nhận được Thư Toàn Dân = quà TOP 1.

- Thời gian gửi thư: Trong vòng 2 ngày kể từ sau khi kết thúc hoạt động Tranh Bá mỗi tuần.
* Lưu ý: Nhân vật đã được tạo trước thời gian gửi Thư và đạt Lv40 mới có thể nhận thư quà Toàn Dân Tranh Bá.

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN