< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI VẬT PHẨM

ĐỔI VẬT PHẨM

Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Đổi Vật Phẩm.

Thời gian diễn ra: Định kỳ hàng tuần.

Nội dung: 
• Dùng nguyên liệu đổi Nguyên Tố và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
• Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt đổi trong suốt sự kiện.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI VẬT PHẨM

ĐỔI VẬT PHẨM

Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Đổi Vật Phẩm.

Thời gian diễn ra: Định kỳ hàng tuần.

Nội dung: 
• Dùng nguyên liệu đổi Nguyên Tố và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
• Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt đổi trong suốt sự kiện.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN