< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG LỄ 20/11

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG LỄ 20/11

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. ĐỔI VẬT PHẨM MỪNG LỄ

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 16/11 - 23h59 ngày 22/11

- Nội dung: Sử dụng Lễ Hoa và Vàng để đổi các vật phẩm Quyền Hỏa Tiễn, Ô Kho Bài, Tinh Hoa Tinh Thần, Phiếu Phụ Bản, Xúc Xắc, 120 Thể Lực, Thẻ EXP Thần.

Lễ Hoa: nhận khi Quét ải Chính Tuyến.
¤Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Lễ Hoa, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

2. VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn VQ Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 20/11 - 23h59 ngày 22/11

- Nội dung: 

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Quyền Hỏa Tiễn, Rương Tiến Cấp, Ô Kho Bài, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, Túi Đá TB Thôi Xán, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv7, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Lệnh Thượng Tướng, KC, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.

 

3. NẠP ĐƠN

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Nạp Đơn

- Thời gian diễn ra: Từ 0h - 23h59 ngày 22/11

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn đạt mốc 200-400-800 KC tặng thêm rất nhiều Lễ Hoa.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG LỄ 20/11

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG LỄ 20/11

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. ĐỔI VẬT PHẨM MỪNG LỄ

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 16/11 - 23h59 ngày 22/11

- Nội dung: Sử dụng Lễ Hoa và Vàng để đổi các vật phẩm Quyền Hỏa Tiễn, Ô Kho Bài, Tinh Hoa Tinh Thần, Phiếu Phụ Bản, Xúc Xắc, 120 Thể Lực, Thẻ EXP Thần.

Lễ Hoa: nhận khi Quét ải Chính Tuyến.
¤Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Lễ Hoa, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

2. VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn VQ Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 20/11 - 23h59 ngày 22/11

- Nội dung: 

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Quyền Hỏa Tiễn, Rương Tiến Cấp, Ô Kho Bài, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, Túi Đá TB Thôi Xán, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv7, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Lệnh Thượng Tướng, KC, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.

 

3. NẠP ĐƠN

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Nạp Đơn

- Thời gian diễn ra: Từ 0h - 23h59 ngày 22/11

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn đạt mốc 200-400-800 KC tặng thêm rất nhiều Lễ Hoa.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN