< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 27/09 - 3/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 28/09 - 23:59 ngày 03/10
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S72-S73-S93
CỤM 2 S94-S99-S100-S102
CỤM 3 S103-S105-S106-S107
CỤM 4 S108-S109-S110
CỤM 5 S111-S112

- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.
2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10.
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 28/09.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 29/09 - 23h59 ngày 30/09.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 01/10 - 23h59 ngày 03/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 29/09.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 01/10 - 23h59 ngày 03/10.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần Quà
Đá Hồn Lv11 x2
Kim Cương x5.000
Tinh Túc x1.000.000

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 27/09 - 3/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 28/09 - 23:59 ngày 03/10
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S72-S73-S93
CỤM 2 S94-S99-S100-S102
CỤM 3 S103-S105-S106-S107
CỤM 4 S108-S109-S110
CỤM 5 S111-S112

- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.
2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10.
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 28/09.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 29/09 - 23h59 ngày 30/09.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 01/10 - 23h59 ngày 03/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 29/09.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 01/10 - 23h59 ngày 03/10.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 27/09 - 23h59 ngày 03/10. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần Quà
Đá Hồn Lv11 x2
Kim Cương x5.000
Tinh Túc x1.000.000

 

TIN LIÊN QUAN