< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 11/10 - 17/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 12/10 - 23h59 ngày 17/10
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S72
CỤM 2 S73-S99
CỤM 3 S100-S105
CỤM 4 S106-S108-S109-S111
CỤM 5 S112-S114

- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.
2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10.
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 12/10.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 13/10 - 23h59 ngày 14/10.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 15/10 - 23h59 ngày 17/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 13/10.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 15/10 - 23h59 ngày 17/10.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần Quà
Quyền Hỏa Tiễn x200
Kim Cương x5.000
Tinh Túc x2.000.000

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 11/10 - 17/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 12/10 - 23h59 ngày 17/10
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S72
CỤM 2 S73-S99
CỤM 3 S100-S105
CỤM 4 S106-S108-S109-S111
CỤM 5 S112-S114

- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.
2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10.
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 12/10.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 13/10 - 23h59 ngày 14/10.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 15/10 - 23h59 ngày 17/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 13/10.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 15/10 - 23h59 ngày 17/10.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 11/10 - 23h59 ngày 17/10. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần Quà
Quyền Hỏa Tiễn x200
Kim Cương x5.000
Tinh Túc x2.000.000

 

TIN LIÊN QUAN