TIN TỨC
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S69 LỮ LINH KHỞI - 09H00 24/11/2020
23/11
Ra mắt máy chủ S69 Lữ Linh Khởi - 09h00 ngày 24/11/2020
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 10)
23/11
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ GỘP SERVER 23/11
22/11
Bảo trì gộp server 23/11
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 15: SALALA_SZ01 - S46
21/11
Vinh Danh VIP 15: Salala_SZ01 - S46
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 15: SNAPSNAP - S45
21/11
Vinh Danh VIP 15: SnapSnap - S45
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 23: THOR - S28
20/11
Vinh Danh VIP 23: Thor - S28
TIN TỨC
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S69 LỮ LINH KHỞI - 09H00 24/11/2020
23/11
Ra mắt máy chủ S69 Lữ Linh Khởi - 09h00 ngày 24/11/2020
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 10)
23/11
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ GỘP SERVER 23/11
22/11
Bảo trì gộp server 23/11
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 15: SALALA_SZ01 - S46
21/11
Vinh Danh VIP 15: Salala_SZ01 - S46
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 15: SNAPSNAP - S45
21/11
Vinh Danh VIP 15: SnapSnap - S45
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 23: THOR - S28
20/11
Vinh Danh VIP 23: Thor - S28