< [TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 15: THANH LONG CA - S32

VINH DANH VIP 15: THANH LONG CA - S32

Trong hôm nay, 15/09, Toàn Dân Tam Quốc đã xuất hiện VIP 15 Thanh Long Ca tại S32. Cùng chung vui và Vinh Danh VIP 15 Thanh Long Ca với NPH, Toàn Dân Tam Quốc sẽ tiến hành phát quà cho toàn dân Tam Quốc.

Chi tiết quà:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 15: THANH LONG CA - S32

VINH DANH VIP 15: THANH LONG CA - S32

Trong hôm nay, 15/09, Toàn Dân Tam Quốc đã xuất hiện VIP 15 Thanh Long Ca tại S32. Cùng chung vui và Vinh Danh VIP 15 Thanh Long Ca với NPH, Toàn Dân Tam Quốc sẽ tiến hành phát quà cho toàn dân Tam Quốc.

Chi tiết quà:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN