< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN VÒNG QUAY VẬT PHẨM

VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11
- Phạm vi: Toàn server
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > VQ Vật Phẩm.
- Nội dung:

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Trứng Trắng, Rương Tiến Cấp, Trứng Vàng, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, Túi Đá TB Thôi Xán, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv7, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Lệnh Thượng Tướng, KC, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN VÒNG QUAY VẬT PHẨM

VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11
- Phạm vi: Toàn server
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > VQ Vật Phẩm.
- Nội dung:

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Trứng Trắng, Rương Tiến Cấp, Trứng Vàng, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, Túi Đá TB Thôi Xán, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv7, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Lệnh Thượng Tướng, KC, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.

TIN LIÊN QUAN