< [TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 23: THOR - S28

VINH DANH VIP 23: THOR - S28

Trong hôm nay, 20/11, Toàn Dân Tam Quốc đã xuất hiện VIP 23 Thor tại S28. Cùng chung vui và Vinh Danh VIP 23 Thor với NPH, Toàn Dân Tam Quốc sẽ tiến hành phát quà cho toàn dân Tam Quốc.

Chi tiết quà:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 23: THOR - S28

VINH DANH VIP 23: THOR - S28

Trong hôm nay, 20/11, Toàn Dân Tam Quốc đã xuất hiện VIP 23 Thor tại S28. Cùng chung vui và Vinh Danh VIP 23 Thor với NPH, Toàn Dân Tam Quốc sẽ tiến hành phát quà cho toàn dân Tam Quốc.

Chi tiết quà:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN