< [TOÀN DÂN 3Q] THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH SỰ KIỆN NẠP

ĐIỀU CHỈNH CÁC SỰ KIỆN

► Thời gian áp dụng: từ 00h00 ngày 26/02/2021

I. Server Mới – Thay đổi số ngày sự kiện Nạp, Tiêu:

Nhằm giúp cho các Chúa công chơi sau tại server mới không quá thua thiệt so với các Chúa công cũ, NPH quyết định thay đổi thời gian các sự kiện Nạp Đơn, Tích Nạp, Tích Tiêu 3 ngày đầu server mới (thứ 3,4,5) thành 1 ngày (thứ 3), kèm theo là thay đổi tất cả phần quà nạp (Số lần nạp các mốc giữ nguyên). Kể từ ngày 2 mở server (thứ 4), các sự kiện này sẽ đồng bộ với các server cũ.

1. Nạp Đơn
• Mốc 800 và 2000 KC: phần quà là Đá Vạn năng.
• Mốc 2000, 4000, 8000 KC: số KC phản hồi hơn 50% (Chưa tính với nạp lần đầu trên nap.ygame.vn được khuyến mãi thêm).

2. Tích Nạp
• Ngoài Mảnh Trang Bị đi kèm số lượng lớn ở mốc 800 và 2000 KC sẽ nhận được thêm Trương Phi và Gia Cát Lượng tư chất Đỏ.
• Số lượng Cường Hóa Thiên Lang khi nhận full các mốc lên đến 200 (Đủ nâng 1 tướng lên 13 sao) giúp chinh chiến Bát Trận Đồ và vượt ải tốt hơn.

3. Tích Tiêu
• Nhận được phản hồi tích cực từ các Chúa công, NPH quyết định sẽ tăng thêm số lượng Vàng nhận được ở server mới, kèm thêm là số lượng Thuốc Bồi Dưỡng giúp các Chúa công dễ dàng nâng cấp tướng hơn.
• Phần quà vô cùng đặc biệt khi ở mốc tích tiêu 20.000 KC: Gia Cát Lượng và Trương Phi tư chất Cam.

II. Server Cũ – Thay đổi phần quà sự kiện Nạp Đơn:

Mốc Nạp 4000 và 8000 KC số lượng Đá Vạn Năng tăng gấp đôi, ngoài ra số lượng và vật phẩm của mỗi đợt Nạp Đơn sẽ có một số vật phẩm được tăng và thay đổi khác nhau.
Thứ 2 - Thứ 3:

Thứ 4 - Thứ 5: Từ mốc nạp 800 KC trở lên phần quà thay đổi cho thêm KC.

Thứ 6 - CN: Từ mốc 800 KC trở lên phần quà thay đổi cho thêm Đá Vạn Năng.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH SỰ KIỆN NẠP

ĐIỀU CHỈNH CÁC SỰ KIỆN

► Thời gian áp dụng: từ 00h00 ngày 26/02/2021

I. Server Mới – Thay đổi số ngày sự kiện Nạp, Tiêu:

Nhằm giúp cho các Chúa công chơi sau tại server mới không quá thua thiệt so với các Chúa công cũ, NPH quyết định thay đổi thời gian các sự kiện Nạp Đơn, Tích Nạp, Tích Tiêu 3 ngày đầu server mới (thứ 3,4,5) thành 1 ngày (thứ 3), kèm theo là thay đổi tất cả phần quà nạp (Số lần nạp các mốc giữ nguyên). Kể từ ngày 2 mở server (thứ 4), các sự kiện này sẽ đồng bộ với các server cũ.

1. Nạp Đơn
• Mốc 800 và 2000 KC: phần quà là Đá Vạn năng.
• Mốc 2000, 4000, 8000 KC: số KC phản hồi hơn 50% (Chưa tính với nạp lần đầu trên nap.ygame.vn được khuyến mãi thêm).

2. Tích Nạp
• Ngoài Mảnh Trang Bị đi kèm số lượng lớn ở mốc 800 và 2000 KC sẽ nhận được thêm Trương Phi và Gia Cát Lượng tư chất Đỏ.
• Số lượng Cường Hóa Thiên Lang khi nhận full các mốc lên đến 200 (Đủ nâng 1 tướng lên 13 sao) giúp chinh chiến Bát Trận Đồ và vượt ải tốt hơn.

3. Tích Tiêu
• Nhận được phản hồi tích cực từ các Chúa công, NPH quyết định sẽ tăng thêm số lượng Vàng nhận được ở server mới, kèm thêm là số lượng Thuốc Bồi Dưỡng giúp các Chúa công dễ dàng nâng cấp tướng hơn.
• Phần quà vô cùng đặc biệt khi ở mốc tích tiêu 20.000 KC: Gia Cát Lượng và Trương Phi tư chất Cam.

II. Server Cũ – Thay đổi phần quà sự kiện Nạp Đơn:

Mốc Nạp 4000 và 8000 KC số lượng Đá Vạn Năng tăng gấp đôi, ngoài ra số lượng và vật phẩm của mỗi đợt Nạp Đơn sẽ có một số vật phẩm được tăng và thay đổi khác nhau.
Thứ 2 - Thứ 3:

Thứ 4 - Thứ 5: Từ mốc nạp 800 KC trở lên phần quà thay đổi cho thêm KC.

Thứ 6 - CN: Từ mốc 800 KC trở lên phần quà thay đổi cho thêm Đá Vạn Năng.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN