< [TOÀN DÂN] Cập Nhật Code Bắp tháng 9

 

Xin trân trong thông báo đến các chúa công, Code Bắp tháng này đã chính thức ra mắt. 

Đăng nhập Website: https://ygame.vn/giftcode

Nhận Code bắp ngay

- Code Bạch Hổ: tốn 200 Bắp để đổi
- Code Chu Tước: tốn 500 Bắp để đổi
Thời hạn đổi code: đến 23h ngày 30/09/2021
Thời hạn sử dụng code: đến hết ngày 30/09/2021

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN] Cập Nhật Code Bắp tháng 9

 

Xin trân trong thông báo đến các chúa công, Code Bắp tháng này đã chính thức ra mắt. 

Đăng nhập Website: https://ygame.vn/giftcode

Nhận Code bắp ngay

- Code Bạch Hổ: tốn 200 Bắp để đổi
- Code Chu Tước: tốn 500 Bắp để đổi
Thời hạn đổi code: đến 23h ngày 30/09/2021
Thời hạn sử dụng code: đến hết ngày 30/09/2021

TIN LIÊN QUAN