< [TOÀN DÂN] Cập Nhật Code Bắp tháng 10

 

Xin trân trong thông báo đến các chúa công, Code Bắp tháng này đã chính thức ra mắt. 

Đăng nhập Website: https://ygame.vn/giftcode

Nhận Code bắp ngay

- Code Thanh Long: tốn 100 Bắp để đổi
- Code Huyền Vũ: tốn 300 Bắp để đổi
Thời hạn đổi code: đến 23h59 ngày 15/10/2021
Thời hạn sử dụng code: đến hết ngày 30/11/2021

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN] Cập Nhật Code Bắp tháng 10

 

Xin trân trong thông báo đến các chúa công, Code Bắp tháng này đã chính thức ra mắt. 

Đăng nhập Website: https://ygame.vn/giftcode

Nhận Code bắp ngay

- Code Thanh Long: tốn 100 Bắp để đổi
- Code Huyền Vũ: tốn 300 Bắp để đổi
Thời hạn đổi code: đến 23h59 ngày 15/10/2021
Thời hạn sử dụng code: đến hết ngày 30/11/2021

TIN LIÊN QUAN