< [TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ GỘP SERVER 11/10
- Thời gian bảo trì dự kiến: từ 9:30 - 12:00 ngày 11/10
*Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
 
- Phạm vi: Các server tiến hành sát nhập
 
- Nội dung: Bảo trì tiến hành gộp các cụm server sau đây:
♦ Cụm : S73 - S99
             S100 - S105
              S106 - S107 - S108
              S109 - S110 - S111
              S112 - S113 - S114
 
- Quy tắc gộp server:
▪ Sau khi gộp, vẫn sẽ giữ nguyên server và nhân vật, chỉ gộp chung server lại với nhau. Khi đăng nhập vẫn chọn server cũ như bình thường.
▪ Sau khi gộp, nhân vật đạt đủ 3 điều kiện sẽ bị xóa và không thể khôi phục:
(1) Chưa bao giờ nạp.
(2) Chưa đăng nhập vào game >= 7 ngày.
(3) Thời gian đăng ký trên 30 ngày.
▪ Nếu tên nhân vật bị trùng, hệ thống sẽ tự thêm các ký tự phía sau để tránh trùng lặp, người chơi có 1 lần đổi tên nếu có nhân vật trùng tên.
▪ Các BXH cấp, BXH lực chiến, BXH thành tựu, BXH quân đoàn v.v… sẽ tiến hành sắp xếp lại theo số liệu của các server gộp.
▪ Đấu Trường sẽ tiến hành gộp: Lôi Đài sẽ căn cứ theo lực chiến người chơi tiến hành sắp xếp lại; Đấu Hạng cũng sẽ theo tích điểm sắp xếp XH lại, nếu cùng tích điểm, nhân vật trong server được khai mở trước sẽ được xếp trước.
▪ Quân Đoàn sẽ được xử lý như sau:
(1) Nếu có trùng tên sẽ thêm vào đuôi “u1, u2, u3” để phân biệt, ví dụ cả 3 sv đều có Quân Đoàn tên là “Đào viên” thì sẽ đổi thành Đào viên.u1, Đào viên.u2, Đào viên.u3.
(2) Các thông tin trong Quân Đoàn như cây tài lộc, quân lương, phó bản, khoa học, shop của người chơi đều không đổi.
(3) Nếu đoàn trưởng bị xóa, sẽ được nhượng chức lại cho người chơi có chức vị cao nhất; nếu có  nhiều người chơi có chức vị cao nhất, thì sẽ căn cứ vào quân hàm; quân hàm giống nhau thì căn cứ vào cống hiến; nếu cả cống hiến giống nhau thì sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 người chơi. Nếu toàn bộ thành viên của Quân Đoàn đó bị xóa hết thì sẽ xóa mọi thông tin và số liệu của Quân Đoàn đó.
▪ Xếp hạng Boss Thế Giới sẽ dựa theo sát thương sắp xếp lại.
Thưởng xếp hạng hộ tống vật tư sẽ xóa, người chơi cần nhận trước khi gộp.
Độ hoạt bát Nhiệm Vụ Ngày sẽ xóa hết, người chơi nên tiến hành nhiệm vụ ngày sau khi gộp xong.
▪ Sự kiện của các server sẽ mở sau khi hoàn tất gộp.
▪ Các số liệu của các hệ thống khác vẫn duy trì không đổi.
 
*Lưu ý:
- Trong thời gian thực hiện, BĐH sẽ tiến hành bảo trì các server trên, Chúa công sẽ không thể đăng nhập được vào game trong khoảng thời gian này. Các server không gộp vẫn vào game bình thường.
- Thời gian mở lại server sẽ được BĐH thông báo chính xác ngay sau khi hoàn thành quá trình gộp server.
 
Tiểu Kiều kính báo!
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ GỘP SERVER 11/10
- Thời gian bảo trì dự kiến: từ 9:30 - 12:00 ngày 11/10
*Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
 
- Phạm vi: Các server tiến hành sát nhập
 
- Nội dung: Bảo trì tiến hành gộp các cụm server sau đây:
♦ Cụm : S73 - S99
             S100 - S105
              S106 - S107 - S108
              S109 - S110 - S111
              S112 - S113 - S114
 
- Quy tắc gộp server:
▪ Sau khi gộp, vẫn sẽ giữ nguyên server và nhân vật, chỉ gộp chung server lại với nhau. Khi đăng nhập vẫn chọn server cũ như bình thường.
▪ Sau khi gộp, nhân vật đạt đủ 3 điều kiện sẽ bị xóa và không thể khôi phục:
(1) Chưa bao giờ nạp.
(2) Chưa đăng nhập vào game >= 7 ngày.
(3) Thời gian đăng ký trên 30 ngày.
▪ Nếu tên nhân vật bị trùng, hệ thống sẽ tự thêm các ký tự phía sau để tránh trùng lặp, người chơi có 1 lần đổi tên nếu có nhân vật trùng tên.
▪ Các BXH cấp, BXH lực chiến, BXH thành tựu, BXH quân đoàn v.v… sẽ tiến hành sắp xếp lại theo số liệu của các server gộp.
▪ Đấu Trường sẽ tiến hành gộp: Lôi Đài sẽ căn cứ theo lực chiến người chơi tiến hành sắp xếp lại; Đấu Hạng cũng sẽ theo tích điểm sắp xếp XH lại, nếu cùng tích điểm, nhân vật trong server được khai mở trước sẽ được xếp trước.
▪ Quân Đoàn sẽ được xử lý như sau:
(1) Nếu có trùng tên sẽ thêm vào đuôi “u1, u2, u3” để phân biệt, ví dụ cả 3 sv đều có Quân Đoàn tên là “Đào viên” thì sẽ đổi thành Đào viên.u1, Đào viên.u2, Đào viên.u3.
(2) Các thông tin trong Quân Đoàn như cây tài lộc, quân lương, phó bản, khoa học, shop của người chơi đều không đổi.
(3) Nếu đoàn trưởng bị xóa, sẽ được nhượng chức lại cho người chơi có chức vị cao nhất; nếu có  nhiều người chơi có chức vị cao nhất, thì sẽ căn cứ vào quân hàm; quân hàm giống nhau thì căn cứ vào cống hiến; nếu cả cống hiến giống nhau thì sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 người chơi. Nếu toàn bộ thành viên của Quân Đoàn đó bị xóa hết thì sẽ xóa mọi thông tin và số liệu của Quân Đoàn đó.
▪ Xếp hạng Boss Thế Giới sẽ dựa theo sát thương sắp xếp lại.
Thưởng xếp hạng hộ tống vật tư sẽ xóa, người chơi cần nhận trước khi gộp.
Độ hoạt bát Nhiệm Vụ Ngày sẽ xóa hết, người chơi nên tiến hành nhiệm vụ ngày sau khi gộp xong.
▪ Sự kiện của các server sẽ mở sau khi hoàn tất gộp.
▪ Các số liệu của các hệ thống khác vẫn duy trì không đổi.
 
*Lưu ý:
- Trong thời gian thực hiện, BĐH sẽ tiến hành bảo trì các server trên, Chúa công sẽ không thể đăng nhập được vào game trong khoảng thời gian này. Các server không gộp vẫn vào game bình thường.
- Thời gian mở lại server sẽ được BĐH thông báo chính xác ngay sau khi hoàn thành quá trình gộp server.
 
Tiểu Kiều kính báo!
TIN LIÊN QUAN