< [TOÀN DÂN 3Q] HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

Sau khi nhận được Giftcode từ Fanpage, Group Toàn Dân Tam Quốc và các trang báo game... Chúa công hãy sao chép code và thực hiện theo các bước sau để sử dụng code:

- Bước 1: Truy cập trang code https://ygame.vn/giftcode?gameid=8.

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản => vào menu chọn mục Giftcode.

- Bước 3: Vào mục Nhập Code => chọn game, server, nhân vật => dán Code => Xác Nhận.

- Bước 4: Đăng nhập vào game => kiểm tra Hòm Thư để nhận quà Code.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

Sau khi nhận được Giftcode từ Fanpage, Group Toàn Dân Tam Quốc và các trang báo game... Chúa công hãy sao chép code và thực hiện theo các bước sau để sử dụng code:

- Bước 1: Truy cập trang code https://ygame.vn/giftcode?gameid=8.

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản => vào menu chọn mục Giftcode.

- Bước 3: Vào mục Nhập Code => chọn game, server, nhân vật => dán Code => Xác Nhận.

- Bước 4: Đăng nhập vào game => kiểm tra Hòm Thư để nhận quà Code.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN