< [TOÀN DÂN 3Q] HƯỚNG DẪN NẠP GAME
HƯỚNG DẪN NẠP GAME
Bước 1: Truy cập trang nạp duy nhất của Toàn Dân Tam Quốc tại: https://nap.ygame.vn
Bước 2: Chọn game Toàn Dân 3Q → Đăng nhập tài khoản cần nạp game.  
Bước 3: Chọn ServerNhân vật.
Bước 4: Chọn 1 trong các hình thức thanh toán sau: YCoin, Thẻ Ngân Hàng (ATM-iBanking/Visa-Master), Ví Điện Tử (Momo, Ngân lượng), Thẻ Game (thẻ Gate, thẻ Vcoin, thẻ Appota, SMS Viettel, SMS Vina).
Bước 5: Chọn gói muốn mua, gồm 2 loại:
   - Gói Thường: mua Kim Cương (Điểm VIP được tính tương ứng với giá trị của gói nạp).
   - Gói Đặc Biệt: mua các gói Thẻ Phúc Lợi (chỉ mua được bằng hình thức thanh toán YCoin), gói Vật Phẩm (Giá trị Gói Đặc Biệt sẽ không tính vào cấp VIP).
   *Xem chi tiết hướng dẫn mua Gói Đặc Biệt tại đây.
Bước 6: Bấm Xác Nhận để tiếp tục thanh toán.
 
I. NẠP BẰNG YCOIN:
♦ Lưu ý: Xem cách nạp YCOIN vào tài khoản tại đây. Sau khi có YCoin trong tài khoản, thực hiện các bước nạp vào game dưới đây:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là YCoin.
Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Xác Nhận → Hoàn tất.
 
II. NẠP BẰNG THẺ NGÂN HÀNG:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là Thẻ Ngân Hàng.
Bước 7: Chọn hình thức thanh toán là Thẻ ATM (chọn ngân hàng đang dùng) hoặc Thẻ Visa-MasterXác nhận.
     
Bước 8: Điền đầy đủ thông tin thẻ → chọn Thanh Toán → Hoàn tất.  
*Lưu ý : Thẻ ATM cần có dịch vụ Internet Banking - Liên hệ ngân hàng để biết thêm chi tiết.
 
III. NẠP BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là Ví Điện Tử.
Bước 7: Chọn hình thức thanh toán là MoMo hoặc Ngân LượngXác nhận.
Bước 8: Đăng nhập vào ví và chọn Thanh Toán → Hoàn tất.   
 
IV. NẠP BẰNG THẺ GAME:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là Thẻ Game.
Bước 7: Chọn hình thức Thẻ YCard hoặc SMS Viettel hoặc SMS Vina
Bước 8: 
   - Thẻ YCard: nhập số seri và mã thẻ (áp dụng thẻ Gate, thẻ Vcoin, thẻ Appota) → Xác nhận → Hoàn tất.
   - SMS Viettel: bấm Xác nhận → mở ứng dụng Tin Nhắn trên điện thoại → soạn tin nhắn theo cú pháp trên popup → gửi 9029 → Hoàn tất.
    - SMS Vina: bấm Xác nhận → mở ứng dụng Tin Nhắn trên điện thoại → soạn tin nhắn theo cú pháp trên popup → gửi 888 → Hoàn tất.
 
►► Bước cuối cùng: Thoát game và đăng nhập vào game lại → kiểm tra Hòm Thư để nhận Kim Cương/Vật Phẩm vừa nạp.
 
Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] HƯỚNG DẪN NẠP GAME
HƯỚNG DẪN NẠP GAME
Bước 1: Truy cập trang nạp duy nhất của Toàn Dân Tam Quốc tại: https://nap.ygame.vn
Bước 2: Chọn game Toàn Dân 3Q → Đăng nhập tài khoản cần nạp game.  
Bước 3: Chọn ServerNhân vật.
Bước 4: Chọn 1 trong các hình thức thanh toán sau: YCoin, Thẻ Ngân Hàng (ATM-iBanking/Visa-Master), Ví Điện Tử (Momo, Ngân lượng), Thẻ Game (thẻ Gate, thẻ Vcoin, thẻ Appota, SMS Viettel, SMS Vina).
Bước 5: Chọn gói muốn mua, gồm 2 loại:
   - Gói Thường: mua Kim Cương (Điểm VIP được tính tương ứng với giá trị của gói nạp).
   - Gói Đặc Biệt: mua các gói Thẻ Phúc Lợi (chỉ mua được bằng hình thức thanh toán YCoin), gói Vật Phẩm (Giá trị Gói Đặc Biệt sẽ không tính vào cấp VIP).
   *Xem chi tiết hướng dẫn mua Gói Đặc Biệt tại đây.
Bước 6: Bấm Xác Nhận để tiếp tục thanh toán.
 
I. NẠP BẰNG YCOIN:
♦ Lưu ý: Xem cách nạp YCOIN vào tài khoản tại đây. Sau khi có YCoin trong tài khoản, thực hiện các bước nạp vào game dưới đây:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là YCoin.
Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Xác Nhận → Hoàn tất.
 
II. NẠP BẰNG THẺ NGÂN HÀNG:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là Thẻ Ngân Hàng.
Bước 7: Chọn hình thức thanh toán là Thẻ ATM (chọn ngân hàng đang dùng) hoặc Thẻ Visa-MasterXác nhận.
     
Bước 8: Điền đầy đủ thông tin thẻ → chọn Thanh Toán → Hoàn tất.  
*Lưu ý : Thẻ ATM cần có dịch vụ Internet Banking - Liên hệ ngân hàng để biết thêm chi tiết.
 
III. NẠP BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là Ví Điện Tử.
Bước 7: Chọn hình thức thanh toán là MoMo hoặc Ngân LượngXác nhận.
Bước 8: Đăng nhập vào ví và chọn Thanh Toán → Hoàn tất.   
 
IV. NẠP BẰNG THẺ GAME:
► Thực hiện từ bước 1 đến bước 6 → chọn hình thức thanh toán là Thẻ Game.
Bước 7: Chọn hình thức Thẻ YCard hoặc SMS Viettel hoặc SMS Vina
Bước 8: 
   - Thẻ YCard: nhập số seri và mã thẻ (áp dụng thẻ Gate, thẻ Vcoin, thẻ Appota) → Xác nhận → Hoàn tất.
   - SMS Viettel: bấm Xác nhận → mở ứng dụng Tin Nhắn trên điện thoại → soạn tin nhắn theo cú pháp trên popup → gửi 9029 → Hoàn tất.
    - SMS Vina: bấm Xác nhận → mở ứng dụng Tin Nhắn trên điện thoại → soạn tin nhắn theo cú pháp trên popup → gửi 888 → Hoàn tất.
 
►► Bước cuối cùng: Thoát game và đăng nhập vào game lại → kiểm tra Hòm Thư để nhận Kim Cương/Vật Phẩm vừa nạp.
 
Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!
TIN LIÊN QUAN