< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - VÕ TƯỚNG

VÕ TƯỚNG

- Tham gia: Vào biểu tượng  

I. KHO TƯỚNG:

► Giới thiệu: Kho Tướng chứa tất cả tướng mà người chơi sở hữu. Tại đây có thể xem danh sách tướng được lọc theo phẩm chất, level, phái, phe.

► Phe: chia thành 4 phe Ngụy, Thục, Ngô, Quần.
► 
Phái: gồm 7 phái (6 loại là phái chiến đấu, 1 loại là Thẻ EXP):

► Chức năng Kho Tướng:
- Bán: có thể bán tướng lấy Vàng.
- Tách: có thể tách tướng lấy Tướng Hồn và Đá Tiến Giới.
- Thu Hồi:

• Sau khi Thu hồi, tướng sẽ về trạng thái ban đầu, hoàn lại nguyên liệu tăng cấp tướng, bồi dưỡng, tăng cấp kỹ năng. Nguyên liệu hoàn lại càng nhiều, tiêu hao KC càng nhiều.
• Phẩm chất tướng và cấp Cường hóa vẫn giữ nguyên.
• Trước khi Thu hồi cần tháo Trang bị và Hồn thạch của tướng.

- Truyền Thừa:

• Tướng cùng độ hiếm mới có thể Truyền thừa cho nhau.
• Điều kiện: cần đạt phẩm chất Cam+3 hoặc đã Chuyển sinh.
• Sau khi Truyền thừa sẽ chuyển: Lv tướng, EXP, phẩm chất, cấp Kỹ năng, cấp Bồi dưỡng, cấp Chuyển sinh, cấp Cường hóa.
• Truyền thừa cần tiêu hao Tướng Hồn và Vàng. Tướng Hồn và Vàng tiêu hao dựa theo cấp chuyển sinh của 2 tướng, khác biệt càng xa thì tốn càng nhiều.
• Trước khi Truyền thừa cần tháo Trang bị và Hồn thạch của tướng.

► Mở rộng Kho tướng: Bấm nút + hoặc vào shop Kim Cương để mua thêm ô mở rộng Kho tướng.


II. VÕ TƯỚNG:

Giới Thiệu:
- Các thông tin về cách nhận tướng, Liệt truyện, Duyên phận , Hợp kích của tướng.

Thuộc Tính:
- Thể hiện các thông tin chi tiết gồm: chiến lực, cấp độ/EXP, phe, phái, phẩm chất, chuyển sinh, cường hóa, vị trí, các thuộc tính của tướng.

Tăng Cấp:
- Tiêu hao Thẻ EXP (hoặc Thẻ Tướng) và Vàng để tăng cấp tướng.
- Sau khi tăng cấp, tướng sẽ tăng điểm Chiến Lực, HP và Công.

Liệt Truyện:
- Điều kiện mở: đạt Lv10 và vượt ải Chính tuyến 3-2.
- Liệt truyện là phó bản riêng của từng tướng.
- Mỗi ải yêu cầu cấp độ nhân vật để vào, lần lượt vượt qua ải cấp thấp sẽ mở tiếp ải cấp cao.
- Mỗi ải có 3 lượt khiêu chiến. Tiêu hao Thể Lực để vào.
- Mỗi ải có 1 lần Cài Lại (Tăng cấp VIP tăng max 5 lần). Tiêu hao KC để cài lại.
- Chiến đấu thất bại hoặc thoát giữa chừng không trừ Thể Lực và số lượt.
- Vượt ải đạt 3 sao có thể dùng Sách Quét để quét.
- Phần thưởng: EXP, Đá Tiến Giới, Thẻ EXP, Vàng.
- Thu thập đủ sao có thể nhận Quà liệt truyện: Đá Tiến Giới, Thẻ EXP Thần, Vàng.

Tiến Giới:
- Mở: đạt Lv10 và vượt ải Chính tuyến 3-2.
- Điều kiện: đạt yêu cầu cấp Bồi dưỡng và Cấp tướng nhất định.
- Tiến giới có thể tăng sao và phẩm chất tướng, giúp tăng Chiến Lực, HP, Công, HP trưởng thành, Công trưởng thành.
- Tiêu hao Vàng để Tiến giới tướng. Tiêu hao Đá Tiến Giới (hoặc Đá Vạn Năng) và Vàng để đột phá tướng lên phẩm chất cao hơn.

Trắng > Lục > Lục+1 > Lam > Lam+1 > Lam+2 > Tím > Tím+1 > Tím+2 > Tím+3 > Đỏ > Đỏ+1 > Đỏ+2 > Đỏ+3 > Cam > Cam+1 > Cam+2 > Cam+3.

- Sau khi Tiến giới, mở thêm cấp Bồi dưỡng, Kỹ năng Bị động, ô Hồn thạch.

Chuyển Sinh:
- Mở: tướng Cam+3 sẽ tắt biểu tượng “Tiến Giới” và mở biểu tượng “Chuyển Sinh”.
- Điều kiện: tướng Cam+3, đạt Lv100, tất cả kỹ năng Lv10.
- Tiêu hao Đá Tiến Giới (hoặc Đá Vạn Năng) và Vàng để Chuyển sinh.
- Sau khi Chuyển sinh:

• Tướng về Lv1 và phẩm chất Trắng, cấp Kỹ năng Lv1.
• Vẫn sở hữu 3 ô Hồn thạch.
• Được mặc Trang bị bất cứ cấp nào.
• Thuộc tính cơ bản, trưởng thành và bồi dưỡng sẽ tăng (tương đương tướng cùng phẩm chất chưa Chuyển sinh):

+ CS lần 1: Cơ bản +50%, trưởng thành +50%, bồi dưỡng +50%.
+ CS lần 2: Cơ bản +300%, trưởng thành +300%, bồi dưỡng +300%.
+ CS lần 3: Cơ bản +500%, trưởng thành +500%, bồi dưỡng +500%.

- Chuyển sinh thành công sẽ tắt biểu tượng “Chuyển Sinh”, mở lại biểu tượng “Tiến Giới” để tiếp tục tiến cấp tướng.

Cường Hóa:
- Mở: tướng đạt Lv30.
- Tiêu hao Thẻ Tướng cùng loại hoặc thẻ Cường Hóa Thiên Lang để tăng tiến độ Cường hóa. Thanh tiến độ đầy sẽ tăng cấp và tăng sao Cường hóa của tướng, tăng thêm % Công cơ bản và HP cơ bản.
- Các cấp sao Cường hóa: 1-5 sao cam > 1-5 sao đỏ > 1-5 sao tím > 1-5 sao lam > 1 sao ngũ sắc. Tăng max sao tương ứng max thuộc tính đến 200%

Bồi Dưỡng:
- Tăng cấp Bồi dưỡng giúp tăng nhiều thuộc tính.
- Khi tăng max Lv Bồi dưỡng có thể đột phá tăng cấp sao. Khi cấp sao đầy sẽ đột phá tăng phẩm chất.
- Điều kiện đột phá cấp sao và phẩm chất cần đạt cấp Tiến giới tương ứng.
- Tiêu hao Vàng để tăng Lv Bồi dưỡng. Tiêu hao Thuốc Bồi Dưỡng và Vàng để đột phá cấp sao và phẩm chất Bồi dưỡng cao hơn.

Trang Bị:
- Thông tin Trang bị:

• Vị trí: mặc trên vị trí tương ứng.
• Cấp: cần đạt cấp yêu cầu mới mặc được Trang bị tương ứng.
• Phái: mặc Trang bị theo phái phù hợp.
• Cấp tinh luyện: Trang bị Đỏ trở lên và Lv100 trở lên có thể Tinh luyện.
•Thuộc tính chính: các Trang bị đều có dòng thuộc tính chính, hiển thị bằng chữ màu trắng.
• Thuộc tính phụ: Trang bị Lục trở lên mới có dòng thuộc tính phụ, hiển thị bằng chữ màu xanh lá.
• Phù ma: giúp Trang bị có thêm thuộc tính và Kỹ năng Phù ma mới, hiển thị bằng chữ màu tím.
• Bộ: mặc cho 1 tướng đủ bộ Trang bị cùng loại sẽ kích hoạt thuộc tính Bộ. Bộ và thuộc tính Bộ đã kích hoạt hiển thị bằng chữ màu vàng nhạt, chưa kích hoạt hiển thị bằng chữ màu xám.

- Chức năng Trang bị:

♦  Phân Giải: tách Trang bị, nhận được Nguyên Tố và ngẫu nhiên nhận thêm Mảnh Tr.Bị. Trang bị phẩm chất nào sẽ tách được Nguyên Tố phẩm chất tương ứng.

♦  Phù Ma:

 • Mở: đạt Lv26.
 • Tham gia: vào biểu tượng Thêm trên màn hình > vào Phù Ma.
 • Phù ma gồm các Kỹ năng tương ứng với các thuộc tính nhất định và vị trí mặc Trang bị.
 • Phù ma sẽ nhận thêm được dòng thuộc tính, điểm thuộc tính ngẫu nhiên trong khoảng giới hạn của cấp Kỹ năng Phù ma, nếu tiếp tục bấm “Phù Ma” sẽ tẩy lại điểm thuộc tính ngẫu nhiên. 
 • Học thêm Kỹ năng Phù ma cấp cao hơn sẽ tăng giới hạn điểm thuộc tính Phù ma nhiều hơn, vào túi đồ sử dụng Sách Phù Ma để học.
 • Phù ma cần tiêu hao Nguyên Tố, cấp Kỹ năng Phù ma càng cao Nguyên Tố cần tiêu hao càng nhiều.
 • P.Giải: tách Trang bị nhận Nguyên Tố và ngẫu nhiên nhận thêm Mảnh Tr.Bị.


♦  Tinh Luyện:

 • Điều kiện: Trang bị phẩm chất Đỏ trở lên và Lv100 trở lên mới có thể Tinh luyện.
 • Vào Tướng > Trang Bị > Tinh Luyện > chọn Trang bị cần Tinh luyện (có biểu tượng cái búa phía trên) > Tinh Luyện (hoặc Tinh Luyện Hết để tăng nhanh cấp đến giai đoạn đột phá).
 • Tinh luyện giúp tăng điểm thuộc tính chính và phụ của Trang bị.
 • Cấp Tinh luyện đạt Lv35 và Lv95 sẽ mở khóa hai dòng thuộc tính phụ.
 • Tinh luyện đủ cấp sẽ tăng bậc phẩm chất, đủ bậc phẩm chất sẽ tăng cấp sao.
 • Cần tiêu hao Bản Đúc và Vàng để tăng cấp Tinh luyện.
 • Cần tiêu hao Sách Trị Luyện Tr.Bị và Vàng để đột phá phẩm chất Tinh luyện.
 • Cần tiêu hao Sách Tinh Luyện Tr.Bị và Vàng để đột phá cấp sao Tinh luyện.
 • Phân rã: Gỡ trang bị Tinh luyện > vào Hành Trang > Trang Bị > Phân Rã > chọn Trang bị đã Tinh luyện > tiêu hao KC để phân rã. Trả lại nguyên liệu và Trang bị trở về trạng thái chưa Tinh luyện.

Kỹ Năng:
- Tướng có 3 loại Kỹ năng: 1 Nộ, 1 Chủ động, 3 Bị động

• Nộ: Dùng 1 Kỹ năng Chủ động nhận được 20 năng lượng, 60 năng lượng có thể thi triển 1 lần Nộ khí.
• Chủ động: 1 combo (x1 sát thương), 2 combo (x3 sát thương), 3 combo (x7 sát thương) sẽ thi triển, combo càng nhiều thì sát thương càng lớn.
• Bị động: không thể thi triển. Tướng phẩm chất Lục trở lên mở Kỹ năng Bị động 1, phẩm chất Lam trở lên mở Kỹ năng Bị động 2, phẩm chất Tím trở lên mở Kỹ năng Bị động 3.

- Liên kích: Ra 3 lần liên tục và Kỹ năng Nộ, mỗi lần sát thương sẽ kích hoạt Liên kích. Tổng kết chiến đấu sẽ căn cứ số Liên kích tối đa trong trận, có thể nhận thưởng quét thêm.
- Tăng cấp Kỹ năng: không thể vượt quá cấp tướng, max Lv10. Tiêu hao Điểm Kỹ Năng và Vàng để tăng cấp.

Hồn Thạch:
- Gồm 3 ô khảm Hồn thạch: tướng phẩm chất Lam trở lên mở ô 1, tướng phẩm chất Tím trở lên mở ô 2, tướng phẩm chất Đỏ trở lên mở ô 3.
- Có 6 loại Hồn thạch, mỗi loại tăng 1 thuộc tính khác nhau và có Linh chi minh văn cố định:

• Đá Hỏa Phụng: tăng HP, Linh chi minh văn Nhân Pháp Địa.
• Đá Thiên Công: tăng Công, Linh chi minh văn Nhân Pháp Địa.
• Đá Ngọc Toái: tăng Hộ giáp, Linh chi minh văn Địa Pháp Thiên.
• Đá Nguyệt Quang: tăng Kháng phép, Linh chi minh văn Địa Pháp Thiên.
• Đá Tản Sáng: tăng Hồi HP, Linh chi minh văn Thiên Pháp Đạo.
• Đá Bích Tỉ: tăng Trị liệu, Linh chi minh văn Thiên Pháp Đạo.

- Ghép Hồn thạch: để nâng cấp Hồn thạch. Dùng 3 Hồn thạch cùng loại và cùng cấp có thể ghép thành 1 Hồn thạch cùng loại cao hơn 1 cấp. Tiêu hao Vàng để Ghép.
- Minh văn: kích hoạt khi gộp đủ 3 Linh chi minh văn theo yêu cầu, thuộc tính Minh văn sẽ sáng lên.
- Linh chi minh văn: mỗi Hồn thạch đều có, gồm 3 loại: Nhân Pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo. Đủ 3 dòng Linh chi minh văn sẽ kích hoạt Minh văn, vị trí khảm ảnh hưởng đến kích hoạt thuộc tính khác nhau của Minh văn.

Tiên Thủ:
- Tướng kích hoạt trong Đồ giám sẽ có ngay điểm Tiên Thủ (đánh trước), tướng độ hiếm khác nhau thì điểm Tiên Thủ ban đầu khác nhau: Dễ (5 điểm) > Thường (10 điểm) > Khó (20 điểm) > Hiếm (40 điểm).
- Dùng Đá Tiến Giới có cùng độ hiếm hoặc Quyền Hỏa Tiễn để tăng điểm Tiên thủ. Đá Tiến Giới có giới hạn dùng, Quyền Hỏa Tiễn không giới hạn. Quyền Hỏa Tiễn nhận từ sự kiện, hoạt động.
- Tướng trang bị Thần binh cũng tăng điểm Tiên thủ, lượng tăng liên quan đến cấp cường hóa của Thần binh.
- Chú hồn Tinh túc cũng tăng điểm Tiên thủ.
- Bên nào có điểm Tiên thủ thấp hơn thì sau khi vào trận phải đợi 1 lát mới có thể tự động dùng kỹ năng

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - VÕ TƯỚNG

VÕ TƯỚNG

- Tham gia: Vào biểu tượng  

I. KHO TƯỚNG:

► Giới thiệu: Kho Tướng chứa tất cả tướng mà người chơi sở hữu. Tại đây có thể xem danh sách tướng được lọc theo phẩm chất, level, phái, phe.

► Phe: chia thành 4 phe Ngụy, Thục, Ngô, Quần.
► 
Phái: gồm 7 phái (6 loại là phái chiến đấu, 1 loại là Thẻ EXP):

► Chức năng Kho Tướng:
- Bán: có thể bán tướng lấy Vàng.
- Tách: có thể tách tướng lấy Tướng Hồn và Đá Tiến Giới.
- Thu Hồi:

• Sau khi Thu hồi, tướng sẽ về trạng thái ban đầu, hoàn lại nguyên liệu tăng cấp tướng, bồi dưỡng, tăng cấp kỹ năng. Nguyên liệu hoàn lại càng nhiều, tiêu hao KC càng nhiều.
• Phẩm chất tướng và cấp Cường hóa vẫn giữ nguyên.
• Trước khi Thu hồi cần tháo Trang bị và Hồn thạch của tướng.

- Truyền Thừa:

• Tướng cùng độ hiếm mới có thể Truyền thừa cho nhau.
• Điều kiện: cần đạt phẩm chất Cam+3 hoặc đã Chuyển sinh.
• Sau khi Truyền thừa sẽ chuyển: Lv tướng, EXP, phẩm chất, cấp Kỹ năng, cấp Bồi dưỡng, cấp Chuyển sinh, cấp Cường hóa.
• Truyền thừa cần tiêu hao Tướng Hồn và Vàng. Tướng Hồn và Vàng tiêu hao dựa theo cấp chuyển sinh của 2 tướng, khác biệt càng xa thì tốn càng nhiều.
• Trước khi Truyền thừa cần tháo Trang bị và Hồn thạch của tướng.

► Mở rộng Kho tướng: Bấm nút + hoặc vào shop Kim Cương để mua thêm ô mở rộng Kho tướng.


II. VÕ TƯỚNG:

Giới Thiệu:
- Các thông tin về cách nhận tướng, Liệt truyện, Duyên phận , Hợp kích của tướng.

Thuộc Tính:
- Thể hiện các thông tin chi tiết gồm: chiến lực, cấp độ/EXP, phe, phái, phẩm chất, chuyển sinh, cường hóa, vị trí, các thuộc tính của tướng.

Tăng Cấp:
- Tiêu hao Thẻ EXP (hoặc Thẻ Tướng) và Vàng để tăng cấp tướng.
- Sau khi tăng cấp, tướng sẽ tăng điểm Chiến Lực, HP và Công.

Liệt Truyện:
- Điều kiện mở: đạt Lv10 và vượt ải Chính tuyến 3-2.
- Liệt truyện là phó bản riêng của từng tướng.
- Mỗi ải yêu cầu cấp độ nhân vật để vào, lần lượt vượt qua ải cấp thấp sẽ mở tiếp ải cấp cao.
- Mỗi ải có 3 lượt khiêu chiến. Tiêu hao Thể Lực để vào.
- Mỗi ải có 1 lần Cài Lại (Tăng cấp VIP tăng max 5 lần). Tiêu hao KC để cài lại.
- Chiến đấu thất bại hoặc thoát giữa chừng không trừ Thể Lực và số lượt.
- Vượt ải đạt 3 sao có thể dùng Sách Quét để quét.
- Phần thưởng: EXP, Đá Tiến Giới, Thẻ EXP, Vàng.
- Thu thập đủ sao có thể nhận Quà liệt truyện: Đá Tiến Giới, Thẻ EXP Thần, Vàng.

Tiến Giới:
- Mở: đạt Lv10 và vượt ải Chính tuyến 3-2.
- Điều kiện: đạt yêu cầu cấp Bồi dưỡng và Cấp tướng nhất định.
- Tiến giới có thể tăng sao và phẩm chất tướng, giúp tăng Chiến Lực, HP, Công, HP trưởng thành, Công trưởng thành.
- Tiêu hao Vàng để Tiến giới tướng. Tiêu hao Đá Tiến Giới (hoặc Đá Vạn Năng) và Vàng để đột phá tướng lên phẩm chất cao hơn.

Trắng > Lục > Lục+1 > Lam > Lam+1 > Lam+2 > Tím > Tím+1 > Tím+2 > Tím+3 > Đỏ > Đỏ+1 > Đỏ+2 > Đỏ+3 > Cam > Cam+1 > Cam+2 > Cam+3.

- Sau khi Tiến giới, mở thêm cấp Bồi dưỡng, Kỹ năng Bị động, ô Hồn thạch.

Chuyển Sinh:
- Mở: tướng Cam+3 sẽ tắt biểu tượng “Tiến Giới” và mở biểu tượng “Chuyển Sinh”.
- Điều kiện: tướng Cam+3, đạt Lv100, tất cả kỹ năng Lv10.
- Tiêu hao Đá Tiến Giới (hoặc Đá Vạn Năng) và Vàng để Chuyển sinh.
- Sau khi Chuyển sinh:

• Tướng về Lv1 và phẩm chất Trắng, cấp Kỹ năng Lv1.
• Vẫn sở hữu 3 ô Hồn thạch.
• Được mặc Trang bị bất cứ cấp nào.
• Thuộc tính cơ bản, trưởng thành và bồi dưỡng sẽ tăng (tương đương tướng cùng phẩm chất chưa Chuyển sinh):

+ CS lần 1: Cơ bản +50%, trưởng thành +50%, bồi dưỡng +50%.
+ CS lần 2: Cơ bản +300%, trưởng thành +300%, bồi dưỡng +300%.
+ CS lần 3: Cơ bản +500%, trưởng thành +500%, bồi dưỡng +500%.

- Chuyển sinh thành công sẽ tắt biểu tượng “Chuyển Sinh”, mở lại biểu tượng “Tiến Giới” để tiếp tục tiến cấp tướng.

Cường Hóa:
- Mở: tướng đạt Lv30.
- Tiêu hao Thẻ Tướng cùng loại hoặc thẻ Cường Hóa Thiên Lang để tăng tiến độ Cường hóa. Thanh tiến độ đầy sẽ tăng cấp và tăng sao Cường hóa của tướng, tăng thêm % Công cơ bản và HP cơ bản.
- Các cấp sao Cường hóa: 1-5 sao cam > 1-5 sao đỏ > 1-5 sao tím > 1-5 sao lam > 1 sao ngũ sắc. Tăng max sao tương ứng max thuộc tính đến 200%

Bồi Dưỡng:
- Tăng cấp Bồi dưỡng giúp tăng nhiều thuộc tính.
- Khi tăng max Lv Bồi dưỡng có thể đột phá tăng cấp sao. Khi cấp sao đầy sẽ đột phá tăng phẩm chất.
- Điều kiện đột phá cấp sao và phẩm chất cần đạt cấp Tiến giới tương ứng.
- Tiêu hao Vàng để tăng Lv Bồi dưỡng. Tiêu hao Thuốc Bồi Dưỡng và Vàng để đột phá cấp sao và phẩm chất Bồi dưỡng cao hơn.

Trang Bị:
- Thông tin Trang bị:

• Vị trí: mặc trên vị trí tương ứng.
• Cấp: cần đạt cấp yêu cầu mới mặc được Trang bị tương ứng.
• Phái: mặc Trang bị theo phái phù hợp.
• Cấp tinh luyện: Trang bị Đỏ trở lên và Lv100 trở lên có thể Tinh luyện.
•Thuộc tính chính: các Trang bị đều có dòng thuộc tính chính, hiển thị bằng chữ màu trắng.
• Thuộc tính phụ: Trang bị Lục trở lên mới có dòng thuộc tính phụ, hiển thị bằng chữ màu xanh lá.
• Phù ma: giúp Trang bị có thêm thuộc tính và Kỹ năng Phù ma mới, hiển thị bằng chữ màu tím.
• Bộ: mặc cho 1 tướng đủ bộ Trang bị cùng loại sẽ kích hoạt thuộc tính Bộ. Bộ và thuộc tính Bộ đã kích hoạt hiển thị bằng chữ màu vàng nhạt, chưa kích hoạt hiển thị bằng chữ màu xám.

- Chức năng Trang bị:

♦  Phân Giải: tách Trang bị, nhận được Nguyên Tố và ngẫu nhiên nhận thêm Mảnh Tr.Bị. Trang bị phẩm chất nào sẽ tách được Nguyên Tố phẩm chất tương ứng.

♦  Phù Ma:

 • Mở: đạt Lv26.
 • Tham gia: vào biểu tượng Thêm trên màn hình > vào Phù Ma.
 • Phù ma gồm các Kỹ năng tương ứng với các thuộc tính nhất định và vị trí mặc Trang bị.
 • Phù ma sẽ nhận thêm được dòng thuộc tính, điểm thuộc tính ngẫu nhiên trong khoảng giới hạn của cấp Kỹ năng Phù ma, nếu tiếp tục bấm “Phù Ma” sẽ tẩy lại điểm thuộc tính ngẫu nhiên. 
 • Học thêm Kỹ năng Phù ma cấp cao hơn sẽ tăng giới hạn điểm thuộc tính Phù ma nhiều hơn, vào túi đồ sử dụng Sách Phù Ma để học.
 • Phù ma cần tiêu hao Nguyên Tố, cấp Kỹ năng Phù ma càng cao Nguyên Tố cần tiêu hao càng nhiều.
 • P.Giải: tách Trang bị nhận Nguyên Tố và ngẫu nhiên nhận thêm Mảnh Tr.Bị.


♦  Tinh Luyện:

 • Điều kiện: Trang bị phẩm chất Đỏ trở lên và Lv100 trở lên mới có thể Tinh luyện.
 • Vào Tướng > Trang Bị > Tinh Luyện > chọn Trang bị cần Tinh luyện (có biểu tượng cái búa phía trên) > Tinh Luyện (hoặc Tinh Luyện Hết để tăng nhanh cấp đến giai đoạn đột phá).
 • Tinh luyện giúp tăng điểm thuộc tính chính và phụ của Trang bị.
 • Cấp Tinh luyện đạt Lv35 và Lv95 sẽ mở khóa hai dòng thuộc tính phụ.
 • Tinh luyện đủ cấp sẽ tăng bậc phẩm chất, đủ bậc phẩm chất sẽ tăng cấp sao.
 • Cần tiêu hao Bản Đúc và Vàng để tăng cấp Tinh luyện.
 • Cần tiêu hao Sách Trị Luyện Tr.Bị và Vàng để đột phá phẩm chất Tinh luyện.
 • Cần tiêu hao Sách Tinh Luyện Tr.Bị và Vàng để đột phá cấp sao Tinh luyện.
 • Phân rã: Gỡ trang bị Tinh luyện > vào Hành Trang > Trang Bị > Phân Rã > chọn Trang bị đã Tinh luyện > tiêu hao KC để phân rã. Trả lại nguyên liệu và Trang bị trở về trạng thái chưa Tinh luyện.

Kỹ Năng:
- Tướng có 3 loại Kỹ năng: 1 Nộ, 1 Chủ động, 3 Bị động

• Nộ: Dùng 1 Kỹ năng Chủ động nhận được 20 năng lượng, 60 năng lượng có thể thi triển 1 lần Nộ khí.
• Chủ động: 1 combo (x1 sát thương), 2 combo (x3 sát thương), 3 combo (x7 sát thương) sẽ thi triển, combo càng nhiều thì sát thương càng lớn.
• Bị động: không thể thi triển. Tướng phẩm chất Lục trở lên mở Kỹ năng Bị động 1, phẩm chất Lam trở lên mở Kỹ năng Bị động 2, phẩm chất Tím trở lên mở Kỹ năng Bị động 3.

- Liên kích: Ra 3 lần liên tục và Kỹ năng Nộ, mỗi lần sát thương sẽ kích hoạt Liên kích. Tổng kết chiến đấu sẽ căn cứ số Liên kích tối đa trong trận, có thể nhận thưởng quét thêm.
- Tăng cấp Kỹ năng: không thể vượt quá cấp tướng, max Lv10. Tiêu hao Điểm Kỹ Năng và Vàng để tăng cấp.

Hồn Thạch:
- Gồm 3 ô khảm Hồn thạch: tướng phẩm chất Lam trở lên mở ô 1, tướng phẩm chất Tím trở lên mở ô 2, tướng phẩm chất Đỏ trở lên mở ô 3.
- Có 6 loại Hồn thạch, mỗi loại tăng 1 thuộc tính khác nhau và có Linh chi minh văn cố định:

• Đá Hỏa Phụng: tăng HP, Linh chi minh văn Nhân Pháp Địa.
• Đá Thiên Công: tăng Công, Linh chi minh văn Nhân Pháp Địa.
• Đá Ngọc Toái: tăng Hộ giáp, Linh chi minh văn Địa Pháp Thiên.
• Đá Nguyệt Quang: tăng Kháng phép, Linh chi minh văn Địa Pháp Thiên.
• Đá Tản Sáng: tăng Hồi HP, Linh chi minh văn Thiên Pháp Đạo.
• Đá Bích Tỉ: tăng Trị liệu, Linh chi minh văn Thiên Pháp Đạo.

- Ghép Hồn thạch: để nâng cấp Hồn thạch. Dùng 3 Hồn thạch cùng loại và cùng cấp có thể ghép thành 1 Hồn thạch cùng loại cao hơn 1 cấp. Tiêu hao Vàng để Ghép.
- Minh văn: kích hoạt khi gộp đủ 3 Linh chi minh văn theo yêu cầu, thuộc tính Minh văn sẽ sáng lên.
- Linh chi minh văn: mỗi Hồn thạch đều có, gồm 3 loại: Nhân Pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo. Đủ 3 dòng Linh chi minh văn sẽ kích hoạt Minh văn, vị trí khảm ảnh hưởng đến kích hoạt thuộc tính khác nhau của Minh văn.

Tiên Thủ:
- Tướng kích hoạt trong Đồ giám sẽ có ngay điểm Tiên Thủ (đánh trước), tướng độ hiếm khác nhau thì điểm Tiên Thủ ban đầu khác nhau: Dễ (5 điểm) > Thường (10 điểm) > Khó (20 điểm) > Hiếm (40 điểm).
- Dùng Đá Tiến Giới có cùng độ hiếm hoặc Quyền Hỏa Tiễn để tăng điểm Tiên thủ. Đá Tiến Giới có giới hạn dùng, Quyền Hỏa Tiễn không giới hạn. Quyền Hỏa Tiễn nhận từ sự kiện, hoạt động.
- Tướng trang bị Thần binh cũng tăng điểm Tiên thủ, lượng tăng liên quan đến cấp cường hóa của Thần binh.
- Chú hồn Tinh túc cũng tăng điểm Tiên thủ.
- Bên nào có điểm Tiên thủ thấp hơn thì sau khi vào trận phải đợi 1 lát mới có thể tự động dùng kỹ năng

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN