< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - BOSS CHIẾN

BOSS CHIẾN

- Điều kiện mở: Đạt Lv30.
- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn BOSS.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Mỗi ngày có 5 lượt miễn phí khiêu chiến Boss (Tăng cấp VIP tăng max 10 lượt). Có thể tiêu hao KC để mua thêm lượt .
- Mỗi ngày có 5 lượt cổ vũ (Tăng cấp VIP tăng max 10 lượt), tiêu hao Vàng hoặc KC cổ vũ giúp tăng sát thương.

- Thoát chiến đấu giữa chừng vẫn mất lượt khiêu chiến.
- Phần thưởng: EXP, Vàng, Rương Trang Bị.

- 3h00 hôm sau sẽ tổng kết xếp hạng gây sát thương và phát thưởng qua thư.


        

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - BOSS CHIẾN

BOSS CHIẾN

- Điều kiện mở: Đạt Lv30.
- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn BOSS.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Mỗi ngày có 5 lượt miễn phí khiêu chiến Boss (Tăng cấp VIP tăng max 10 lượt). Có thể tiêu hao KC để mua thêm lượt .
- Mỗi ngày có 5 lượt cổ vũ (Tăng cấp VIP tăng max 10 lượt), tiêu hao Vàng hoặc KC cổ vũ giúp tăng sát thương.

- Thoát chiến đấu giữa chừng vẫn mất lượt khiêu chiến.
- Phần thưởng: EXP, Vàng, Rương Trang Bị.

- 3h00 hôm sau sẽ tổng kết xếp hạng gây sát thương và phát thưởng qua thư.


        

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN