< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - TẦM BẢO

TẦM BẢO

- Điều kiện mở: Đạt Lv18 và vượt ải Chính tuyến 3-6.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Tầm Bảo.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Có 5 điểm nhiệm vụ:

• Điểm (1) và (2) mở sẵn.
• Điểm (3) mở cần VIP 3 + 500 KC.
• Điểm (4) mở cần VIP 5 + 1000 KC.
• Điểm (5) mở cần VIP 7 + 2000 KC.

- Nhiệm vụ Tầm Bảo có 4 phẩm chất Lam>Lục>Tím>Đỏ và 2 mức độ Dễ - Khó.

- Căn cứ mức độ Khó hoặc Dễ, phẩm càng cao, thời gian thăm dò càng dài.

- Tỷ lệ thành công càng cao, xác suất nhận thưởng thêm càng lớn. Các cách tăng tỷ lệ thành công:

• Cấp tướng cao hơn cấp nhiệm vụ.
• Phẩm tướng càng cao tỷ lệ thành công càng lớn.
• Phái của tướng phải phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

- Phần thưởng: gồm thưởng giai đoạn và thưởng thêm:

• Thưởng giai đoạn: chia thành 4 giai đoạn. Tầm bảo đến các giai đoạn khác nhau, trên bản đồ sẽ hiển thị các rương thưởng khác nhau.
• Thưởng thêm: Tiến độ tầm bảo đạt 100% sẽ có xác suất nhận được.

- Có thể tiêu hao KC để x2 thưởng.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - TẦM BẢO

TẦM BẢO

- Điều kiện mở: Đạt Lv18 và vượt ải Chính tuyến 3-6.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Tầm Bảo.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Có 5 điểm nhiệm vụ:

• Điểm (1) và (2) mở sẵn.
• Điểm (3) mở cần VIP 3 + 500 KC.
• Điểm (4) mở cần VIP 5 + 1000 KC.
• Điểm (5) mở cần VIP 7 + 2000 KC.

- Nhiệm vụ Tầm Bảo có 4 phẩm chất Lam>Lục>Tím>Đỏ và 2 mức độ Dễ - Khó.

- Căn cứ mức độ Khó hoặc Dễ, phẩm càng cao, thời gian thăm dò càng dài.

- Tỷ lệ thành công càng cao, xác suất nhận thưởng thêm càng lớn. Các cách tăng tỷ lệ thành công:

• Cấp tướng cao hơn cấp nhiệm vụ.
• Phẩm tướng càng cao tỷ lệ thành công càng lớn.
• Phái của tướng phải phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

- Phần thưởng: gồm thưởng giai đoạn và thưởng thêm:

• Thưởng giai đoạn: chia thành 4 giai đoạn. Tầm bảo đến các giai đoạn khác nhau, trên bản đồ sẽ hiển thị các rương thưởng khác nhau.
• Thưởng thêm: Tiến độ tầm bảo đạt 100% sẽ có xác suất nhận được.

- Có thể tiêu hao KC để x2 thưởng.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN