< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - BÁT TRẬN ĐỒ

BÁT TRẬN ĐỒ

- Điều kiện mở: Đạt Lv35.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Bát Trận Đồ.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Khiêu chiến trận hình boss, càng lên tầng cao địch càng mạnh. Mỗi trận hình có thuộc tính khác nhau, hãy sắp xếp đội ngũ có thể khắc chế boss để qua trận.

- Phần thưởng:
• Thưởng phá trận: Vàng, Nước Mắt, nguyên liệu Đột Phá Thần Binh...
• Thưởng tiên phong: chỉ dành cho người đầu tiên qua trận, gồm KC, Thẻ EXP, Vẫn Thạch...

- Cài Lại: sẽ tự động trở về tầng 1. Mỗi ngày có 1 lượt cài lại miễn phí (Tăng cấp VIP mua thêm max 4 lượt cài lại).
- Quét: quét nhanh đến tầng cao nhất đã qua và nhận thưởng phá trận.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - BÁT TRẬN ĐỒ

BÁT TRẬN ĐỒ

- Điều kiện mở: Đạt Lv35.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Bát Trận Đồ.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Khiêu chiến trận hình boss, càng lên tầng cao địch càng mạnh. Mỗi trận hình có thuộc tính khác nhau, hãy sắp xếp đội ngũ có thể khắc chế boss để qua trận.

- Phần thưởng:
• Thưởng phá trận: Vàng, Nước Mắt, nguyên liệu Đột Phá Thần Binh...
• Thưởng tiên phong: chỉ dành cho người đầu tiên qua trận, gồm KC, Thẻ EXP, Vẫn Thạch...

- Cài Lại: sẽ tự động trở về tầng 1. Mỗi ngày có 1 lượt cài lại miễn phí (Tăng cấp VIP mua thêm max 4 lượt cài lại).
- Quét: quét nhanh đến tầng cao nhất đã qua và nhận thưởng phá trận.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN