< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIẾN DỊCH

CHIẾN DỊCH

- Điều kiện mở: Đạt Lv24 và vượt ải Chính Tuyến 3-10.
- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Có 3 loại Chiến dịch là những trận chiến kinh điển:

• Hổ Lao Quan: độ khó gồm Thiên đường (Lv20), Nhân gian (Lv40).
• Quan Độ Chiến: độ khó gồm Thiên đường (Lv30), Nhân gian (Lv60).
• Xích Bích Chiến: độ khó gồm Nhân gian (Lv50), Địa ngục (Lv70), Luyện ngục (Lv90).

- Chọn phe: tùy loại Chiến dịch mà chia thành 2 phe khác nhau, chọn phe nào sẽ nhận được phần thưởng riêng của phe đó.

- Phái tướng: được phái 10 tướng xuất chinh. Trong Chiến dịch, HP và Nộ sẽ không cài lại.

- Tiêu hao Hổ Phù Lệnh để xuất chinh. Độ khó Lv càng cao cần tiêu hao số lượng Hổ Phù Lệnh càng nhiều.
- Chi tiết: xem danh sách các cứ điểm trên bản đồ và thưởng riêng của từng cứ điểm.
- Có thể tiêu hao KC để x2 phần thưởng.

► XUẤT CHINH:

- Trận tuyến: Bản đồ chia thành nhiều tuyến đường, phe đã chọn sẽ có ảnh hưởng đến điểm xuất phát.
- Bấm “Tiến Quân” sẽ ngẫu nhiên lựa chọn tuyến đường.
- Trên bản đồ có nhiều cứ điểm khác nhau sẽ kích hoạt những tình huống khác nhau:

 Điểm chiến đấu: vào khiêu chiến địch.
 Điểm ngẫu nhiên: tình huống ngẫu nhiên.
 Điểm viện quân: nhận viện quân, trong trận sau có thể phái ra trận.
 Điểm tiếp tế: tướng chưa tử trận sẽ hồi 20% HP.
 Điểm hồi sinh: hồi sinh đầy HP cho 1 tướng tử trận, nếu đội ngũ đều chưa tử trận thì hồi lượng HP nhất định cho 1 tướng.
 Điểm rương: mở rương nhận thưởng.
 Điểm thoát: rời khỏi chiến dịch.
- Kết quả:

♦ Toàn thắng: đến doanh trại của địch, chiến thắng thử thách.
♦ Thắng nhỏ: đến điểm thoát.
♦ Thất bại: toàn bộ đội ngũ tử trận, hoặc bấm “Kết Thúc” giữa chừng, hoặc “Thoát” khi đang chiến đấu.

- Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, Đá Tiến Cấp, Hồn Thạch, Nước Mắt, Thể Lực, Vàng... 

- Treo máy tự động: hoàn thành mỗi độ khó Chiến dịch lần đầu tiên, những lần sau có thể chọn vào ô “Treo máy Tự Động” để tự đánh chiến dịch đến khi kết thúc. Hoặc bấm “Auto” tại bản đồ xuất chinh.
- Trong khi đang xuất chinh, có thể bấm “mũi tên đỏ” để rời khỏi bản đồ mà không ảnh hưởng đến Chiến dịch đó, có thể quay vào lại Chiến dịch để tiếp tục xuất chinh.
- Bấm "Kết Thúc" để ngừng Chiến dịch bất cứ lúc nào.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIẾN DỊCH

CHIẾN DỊCH

- Điều kiện mở: Đạt Lv24 và vượt ải Chính Tuyến 3-10.
- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Có 3 loại Chiến dịch là những trận chiến kinh điển:

• Hổ Lao Quan: độ khó gồm Thiên đường (Lv20), Nhân gian (Lv40).
• Quan Độ Chiến: độ khó gồm Thiên đường (Lv30), Nhân gian (Lv60).
• Xích Bích Chiến: độ khó gồm Nhân gian (Lv50), Địa ngục (Lv70), Luyện ngục (Lv90).

- Chọn phe: tùy loại Chiến dịch mà chia thành 2 phe khác nhau, chọn phe nào sẽ nhận được phần thưởng riêng của phe đó.

- Phái tướng: được phái 10 tướng xuất chinh. Trong Chiến dịch, HP và Nộ sẽ không cài lại.

- Tiêu hao Hổ Phù Lệnh để xuất chinh. Độ khó Lv càng cao cần tiêu hao số lượng Hổ Phù Lệnh càng nhiều.
- Chi tiết: xem danh sách các cứ điểm trên bản đồ và thưởng riêng của từng cứ điểm.
- Có thể tiêu hao KC để x2 phần thưởng.

► XUẤT CHINH:

- Trận tuyến: Bản đồ chia thành nhiều tuyến đường, phe đã chọn sẽ có ảnh hưởng đến điểm xuất phát.
- Bấm “Tiến Quân” sẽ ngẫu nhiên lựa chọn tuyến đường.
- Trên bản đồ có nhiều cứ điểm khác nhau sẽ kích hoạt những tình huống khác nhau:

 Điểm chiến đấu: vào khiêu chiến địch.
 Điểm ngẫu nhiên: tình huống ngẫu nhiên.
 Điểm viện quân: nhận viện quân, trong trận sau có thể phái ra trận.
 Điểm tiếp tế: tướng chưa tử trận sẽ hồi 20% HP.
 Điểm hồi sinh: hồi sinh đầy HP cho 1 tướng tử trận, nếu đội ngũ đều chưa tử trận thì hồi lượng HP nhất định cho 1 tướng.
 Điểm rương: mở rương nhận thưởng.
 Điểm thoát: rời khỏi chiến dịch.
- Kết quả:

♦ Toàn thắng: đến doanh trại của địch, chiến thắng thử thách.
♦ Thắng nhỏ: đến điểm thoát.
♦ Thất bại: toàn bộ đội ngũ tử trận, hoặc bấm “Kết Thúc” giữa chừng, hoặc “Thoát” khi đang chiến đấu.

- Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, Đá Tiến Cấp, Hồn Thạch, Nước Mắt, Thể Lực, Vàng... 

- Treo máy tự động: hoàn thành mỗi độ khó Chiến dịch lần đầu tiên, những lần sau có thể chọn vào ô “Treo máy Tự Động” để tự đánh chiến dịch đến khi kết thúc. Hoặc bấm “Auto” tại bản đồ xuất chinh.
- Trong khi đang xuất chinh, có thể bấm “mũi tên đỏ” để rời khỏi bản đồ mà không ảnh hưởng đến Chiến dịch đó, có thể quay vào lại Chiến dịch để tiếp tục xuất chinh.
- Bấm "Kết Thúc" để ngừng Chiến dịch bất cứ lúc nào.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN