< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHÍNH TUYẾN

CHÍNH TUYẾN

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Tốn Thể Lực để khiêu chiến phó bản.
- Nhận Thể Lực: 5p hồi 1 điểm, chiến dịch, quân lương, shop...
- Có 3 loại phó bản với các độ khó và phần thưởng khác nhau:

► Phó bản Thường:
• Chia theo từng chương, mỗi chương có nhiều ải.
• Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, Thuốc bồi dưỡng, Lệnh bài chiêu mộ, đạo cụ khiêu chiến và những vật phẩm khác.
• Vượt ải càng nhiều càng mở thêm nhiều tính năng và hoạt động mới.

 

► Phó bản Tinh Anh:
• Chia thành 4 chương: Ngụy, Thục, Ngô, Quần.
• Chương của phe nào thì Đội ngũ chỉ giới hạn tướng của phe đó.
• Điều kiện mở chương: đạt Lv100 và số sao ải Tinh Anh theo yêu cầu.
• Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, đạo cụ khiêu chiến, nguyên liệu Tinh Luyện.
• 3h00 mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết xếp hạng số Sao, thưởng gửi qua thư.

 

► Phó bản Địa Ngục:
• Chia thành 4 chương: Ngụy, Thục, Ngô, Quần.
• Chương của phe nào thì Đội ngũ chỉ giới hạn tướng của phe đó.
• Điều kiện mở chương: đạt Lv100 và số sao ải Địa Ngục theo yêu cầu.
• Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, nguyên liệu Rèn.
• 3h00 mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết xếp hạng số Sao, thưởng gửi qua thư.

 

- Đánh giá sao chiến đấu:

♦ 1 sao: Thời gian vượt ải lớn hơn số đợt *45s.
♦ 2 sao: Thời gian vượt ải lớn hơn tổng số đợt *45s và chỉ có 1 tướng tử trận.
♦ 3 sao: Thời gian vượt ải nhỏ hơn tổng số đợt *30s và không có tướng nào tử trận. Nếu ải có 3 đợt địch, không tướng nào tử trận, vượt ải trong 90s sẽ nhận được 3 sao.

- Vượt ải lần đầu được thưởng thêm.
- Quà chương: Mỗi chương khiêu chiến đạt số sao yêu cầu được nhận thêm thưởng KC, Vàng và nhiều vật phẩm khác.

- Vượt ải đạt 3 sao có thể Quét. Quét cần tiêu hao Thể Lực và Sách Quét.
- Đang vượt ải, nếu bấm Thoát giữa chừng thì sẽ không bị trừ Thể Lực.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHÍNH TUYẾN

CHÍNH TUYẾN

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Tốn Thể Lực để khiêu chiến phó bản.
- Nhận Thể Lực: 5p hồi 1 điểm, chiến dịch, quân lương, shop...
- Có 3 loại phó bản với các độ khó và phần thưởng khác nhau:

► Phó bản Thường:
• Chia theo từng chương, mỗi chương có nhiều ải.
• Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, Thuốc bồi dưỡng, Lệnh bài chiêu mộ, đạo cụ khiêu chiến và những vật phẩm khác.
• Vượt ải càng nhiều càng mở thêm nhiều tính năng và hoạt động mới.

 

► Phó bản Tinh Anh:
• Chia thành 4 chương: Ngụy, Thục, Ngô, Quần.
• Chương của phe nào thì Đội ngũ chỉ giới hạn tướng của phe đó.
• Điều kiện mở chương: đạt Lv100 và số sao ải Tinh Anh theo yêu cầu.
• Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, đạo cụ khiêu chiến, nguyên liệu Tinh Luyện.
• 3h00 mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết xếp hạng số Sao, thưởng gửi qua thư.

 

► Phó bản Địa Ngục:
• Chia thành 4 chương: Ngụy, Thục, Ngô, Quần.
• Chương của phe nào thì Đội ngũ chỉ giới hạn tướng của phe đó.
• Điều kiện mở chương: đạt Lv100 và số sao ải Địa Ngục theo yêu cầu.
• Phần thưởng: EXP, Thẻ EXP, nguyên liệu Rèn.
• 3h00 mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết xếp hạng số Sao, thưởng gửi qua thư.

 

- Đánh giá sao chiến đấu:

♦ 1 sao: Thời gian vượt ải lớn hơn số đợt *45s.
♦ 2 sao: Thời gian vượt ải lớn hơn tổng số đợt *45s và chỉ có 1 tướng tử trận.
♦ 3 sao: Thời gian vượt ải nhỏ hơn tổng số đợt *30s và không có tướng nào tử trận. Nếu ải có 3 đợt địch, không tướng nào tử trận, vượt ải trong 90s sẽ nhận được 3 sao.

- Vượt ải lần đầu được thưởng thêm.
- Quà chương: Mỗi chương khiêu chiến đạt số sao yêu cầu được nhận thêm thưởng KC, Vàng và nhiều vật phẩm khác.

- Vượt ải đạt 3 sao có thể Quét. Quét cần tiêu hao Thể Lực và Sách Quét.
- Đang vượt ải, nếu bấm Thoát giữa chừng thì sẽ không bị trừ Thể Lực.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN