< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU TÀI

CHIÊU TÀI

- Điều kiện mở: Đạt Lv4 và vượt ải Chính tuyến 1-5.
- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Chiêu tài nhận rất nhiều Vàng, mỗi lần Chiêu tài có cơ hội nhận 3 lần thưởng, tối đa x5.

- Mỗi ngày có 1 lượt miễn phí để Chiêu tài. Tiêu hao KC để Chiêu tài thêm không giới hạn số lần.

- Tích lũy Chiêu tài đạt 5-10-15-20 lần nhận thêm lượng Vàng cực khủng.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU TÀI

CHIÊU TÀI

- Điều kiện mở: Đạt Lv4 và vượt ải Chính tuyến 1-5.
- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Chiêu tài nhận rất nhiều Vàng, mỗi lần Chiêu tài có cơ hội nhận 3 lần thưởng, tối đa x5.

- Mỗi ngày có 1 lượt miễn phí để Chiêu tài. Tiêu hao KC để Chiêu tài thêm không giới hạn số lần.

- Tích lũy Chiêu tài đạt 5-10-15-20 lần nhận thêm lượng Vàng cực khủng.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN