< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU MỘ

CHIÊU MỘ

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Có thể chiêu mộ ngẫu nhiên Tướng đủ mọi phẩm chất, phe, phái. Bấm vào từng gói thẻ để xem danh sách tướng có thể chiêu mộ của gói đó.

- Gồm các gói thẻ:

► Gói Dũng Tướng:
- Có thể chiêu mộ được tướng trắng, lục, lam.
- Tiêu hao Lệnh Dũng Tướng để chiêu mộ.
- Lệnh Dũng Tướng có xác suất nhận khi vượt ải Chính tuyến.

 

► Gói Thượng Tướng:
- Có thể chiêu mộ được tướng lam, tím, có xác suất ra tướng đỏ.
- Tiêu hao Lệnh Thượng Tướng hoặc KC để chiêu mộ, chiêu mộ bằng KC 10 lần giảm 10%. Sau 10 lượt chắc chắn ra tướng tím.
- Mỗi 24 tiếng được chiêu mộ miễn phí 1 lần.
- Lệnh Thượng Tướng có xác suất nhận khi vượt ải Chính tuyến.

► Gói Sự Kiện:
- Một số loại gói đặc biệt sẽ mở trong các sự kiện riêng: Thẻ Ngụy, Thẻ Thục, Thẻ Ngô, Quần Hùng, Nữ Tướng…
- Tiêu hao KC để chiêu mộ, chiêu mộ 10 lần giảm 10%. Sau 10 lượt chắc chắn ra tướng tím.

 

► Gói Thẻ Thưởng:
- Trong thời gian mở gói sự kiện Thẻ Thưởng, mỗi lượt chiêu mộ ở các gói thẻ KC sẽ ngẫu nhiên nhận 8-12 điểm May Mắn.
- Đủ điểm May Mắn yêu cầu có thể triệu hồi bất cứ tướng nào trong gói Thẻ Thưởng, không giới hạn số lần.
- Tướng phẩm chất càng cao yêu cầu điểm May Mắn càng nhiều. Có cơ hội triệu hồi một số tướng đỏ và cam hiếm.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU MỘ

CHIÊU MỘ

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Có thể chiêu mộ ngẫu nhiên Tướng đủ mọi phẩm chất, phe, phái. Bấm vào từng gói thẻ để xem danh sách tướng có thể chiêu mộ của gói đó.

- Gồm các gói thẻ:

► Gói Dũng Tướng:
- Có thể chiêu mộ được tướng trắng, lục, lam.
- Tiêu hao Lệnh Dũng Tướng để chiêu mộ.
- Lệnh Dũng Tướng có xác suất nhận khi vượt ải Chính tuyến.

 

► Gói Thượng Tướng:
- Có thể chiêu mộ được tướng lam, tím, có xác suất ra tướng đỏ.
- Tiêu hao Lệnh Thượng Tướng hoặc KC để chiêu mộ, chiêu mộ bằng KC 10 lần giảm 10%. Sau 10 lượt chắc chắn ra tướng tím.
- Mỗi 24 tiếng được chiêu mộ miễn phí 1 lần.
- Lệnh Thượng Tướng có xác suất nhận khi vượt ải Chính tuyến.

► Gói Sự Kiện:
- Một số loại gói đặc biệt sẽ mở trong các sự kiện riêng: Thẻ Ngụy, Thẻ Thục, Thẻ Ngô, Quần Hùng, Nữ Tướng…
- Tiêu hao KC để chiêu mộ, chiêu mộ 10 lần giảm 10%. Sau 10 lượt chắc chắn ra tướng tím.

 

► Gói Thẻ Thưởng:
- Trong thời gian mở gói sự kiện Thẻ Thưởng, mỗi lượt chiêu mộ ở các gói thẻ KC sẽ ngẫu nhiên nhận 8-12 điểm May Mắn.
- Đủ điểm May Mắn yêu cầu có thể triệu hồi bất cứ tướng nào trong gói Thẻ Thưởng, không giới hạn số lần.
- Tướng phẩm chất càng cao yêu cầu điểm May Mắn càng nhiều. Có cơ hội triệu hồi một số tướng đỏ và cam hiếm.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN