< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - TINH TÚC

TINH TÚC

- Điều kiện mở: Đạt Lv65.
- Tham gia: Vào biểu tượng Thêm >> 

- Hệ thống Tinh túc gồm 4 Tinh Linh: Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước.
- Mỗi Tinh Linh có 7 Tinh Túc:

• Thanh Long: Giác mộc giao, Kháng kim long, Chi thổ điêu, Phòng nhật thố, Tâm nguyệt hồ, Vĩ hỏa hổ, Cơ thủy báo.
• Huyền Vũ: Đấu mộc giải, Ngưu kim ngưu, Nữ thổ phúc, Hư nhật thứ, Nguy nguyệt yến, Thất hỏa trư, Bích thủy du.
• Bạch Hổ: Khuê mộc lan, Lu kim cẩu, Tuy thổ trệ, Mão nhật kê, Bích nguyện liễu, Tuy hỏa hầu, Thám thủy viên.
• Chu Tước: Tĩnh mộc can, Quỷ kim dương, Liễu thổ trương, Tinh nhật mã, Chương nguyệt lộc, Dực hỏa xà, Chẩn thủy dẫn.

- Mỗi Tinh Túc có 7 điểm thắp sáng.

- Kích hoạt Tinh Túc sẽ cộng điểm Tiên thủ và tăng số lượng tướng lên trận tại Thám hiểm. Kích hoạt tốn Tinh Hoa Tinh Thần và Vàng. Tinh Hoa Tinh Thần có thể nhận trong Thám hiểm, Thành tựu Trưởng thành-Tinh túc, sự kiện.

- Chú hồn điểm thắp sáng sẽ tăng điểm thuộc tính. Chú hồn tốn Tinh Hồn, có thể nhận trong Thám hiểm, Thành tựu Trưởng thành-Tinh túc.

- Chú hồn thắp sáng đủ 7 điểm mới có thể kích hoạt Tinh Túc tiếp theo.
- Kích hoạt và chú hồn toàn bộ điểm thắp sáng của 7 Tinh Túc mới có thể mở ra Tinh Linh kế tiếp.


 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - TINH TÚC

TINH TÚC

- Điều kiện mở: Đạt Lv65.
- Tham gia: Vào biểu tượng Thêm >> 

- Hệ thống Tinh túc gồm 4 Tinh Linh: Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước.
- Mỗi Tinh Linh có 7 Tinh Túc:

• Thanh Long: Giác mộc giao, Kháng kim long, Chi thổ điêu, Phòng nhật thố, Tâm nguyệt hồ, Vĩ hỏa hổ, Cơ thủy báo.
• Huyền Vũ: Đấu mộc giải, Ngưu kim ngưu, Nữ thổ phúc, Hư nhật thứ, Nguy nguyệt yến, Thất hỏa trư, Bích thủy du.
• Bạch Hổ: Khuê mộc lan, Lu kim cẩu, Tuy thổ trệ, Mão nhật kê, Bích nguyện liễu, Tuy hỏa hầu, Thám thủy viên.
• Chu Tước: Tĩnh mộc can, Quỷ kim dương, Liễu thổ trương, Tinh nhật mã, Chương nguyệt lộc, Dực hỏa xà, Chẩn thủy dẫn.

- Mỗi Tinh Túc có 7 điểm thắp sáng.

- Kích hoạt Tinh Túc sẽ cộng điểm Tiên thủ và tăng số lượng tướng lên trận tại Thám hiểm. Kích hoạt tốn Tinh Hoa Tinh Thần và Vàng. Tinh Hoa Tinh Thần có thể nhận trong Thám hiểm, Thành tựu Trưởng thành-Tinh túc, sự kiện.

- Chú hồn điểm thắp sáng sẽ tăng điểm thuộc tính. Chú hồn tốn Tinh Hồn, có thể nhận trong Thám hiểm, Thành tựu Trưởng thành-Tinh túc.

- Chú hồn thắp sáng đủ 7 điểm mới có thể kích hoạt Tinh Túc tiếp theo.
- Kích hoạt và chú hồn toàn bộ điểm thắp sáng của 7 Tinh Túc mới có thể mở ra Tinh Linh kế tiếp.


 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN