< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÁM HIỂM

THÁM HIỂM

- Điều kiện mở: Đạt Lv65.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Thám Hiểm.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Treo máy thám hiểm ải Boss nhận Tinh Hồn, vượt càng nhiều ải nhận càng nhiều Tinh hồn. Tinh hồn dùng để Chú hồn Tinh túc.

- Tướng phái đi tổng lực chiến càng cao, tấn công càng mạnh thì độ khó Boss cũng tăng dần theo ải.
- Bố trận: Có thể phái cùng lúc nhiều tướng ra trận. Kích hoạt Tinh Túc sẽ tăng số lượng tướng ra trận.

- Cổ vũ: có thể tăng sức tấn công hoặc sản lượng Tinh hồn trong 1 tiếng. Có thể tiêu KC mua Ma Pháp Thủy Tinh và Năng Lượng Kết Tinh để Cổ vũ.

- Chiến hồn: lưu giữ Tinh hồn sản xuất khi treo máy. Cách vài phút có thể bấm Chiến hồn để nhận Tinh hồn.

- Ải tiếp: khi Boss còn 0 HP có thể chuyển sang treo máy ải tiếp theo và tự động nhận toàn bộ sản lượng Tinh hồn hiện có ở ải này.
- Thám hiểm nhanh: có thể nhận ngay Tinh hồn sản xuất trong 2 tiếng. Mỗi ngày có 1 lượt miễn phí và được mua thêm 10 lượt bằng KC.

- Mỗi ngày thời gian treo máy tối đa 12 tiếng, quá thời gian sẽ không nhận được thêm thưởng.


 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÁM HIỂM

THÁM HIỂM

- Điều kiện mở: Đạt Lv65.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Thám Hiểm.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Treo máy thám hiểm ải Boss nhận Tinh Hồn, vượt càng nhiều ải nhận càng nhiều Tinh hồn. Tinh hồn dùng để Chú hồn Tinh túc.

- Tướng phái đi tổng lực chiến càng cao, tấn công càng mạnh thì độ khó Boss cũng tăng dần theo ải.
- Bố trận: Có thể phái cùng lúc nhiều tướng ra trận. Kích hoạt Tinh Túc sẽ tăng số lượng tướng ra trận.

- Cổ vũ: có thể tăng sức tấn công hoặc sản lượng Tinh hồn trong 1 tiếng. Có thể tiêu KC mua Ma Pháp Thủy Tinh và Năng Lượng Kết Tinh để Cổ vũ.

- Chiến hồn: lưu giữ Tinh hồn sản xuất khi treo máy. Cách vài phút có thể bấm Chiến hồn để nhận Tinh hồn.

- Ải tiếp: khi Boss còn 0 HP có thể chuyển sang treo máy ải tiếp theo và tự động nhận toàn bộ sản lượng Tinh hồn hiện có ở ải này.
- Thám hiểm nhanh: có thể nhận ngay Tinh hồn sản xuất trong 2 tiếng. Mỗi ngày có 1 lượt miễn phí và được mua thêm 10 lượt bằng KC.

- Mỗi ngày thời gian treo máy tối đa 12 tiếng, quá thời gian sẽ không nhận được thêm thưởng.


 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN