< [TOÀN DÂN 3Q] THƯ VIỆN THẺ TƯỚNG

THƯ VIỆN THẺ TƯỚNG

Các Chúa công có thể xem trọn bộ danh sách Tướng và Kỹ năng tướng cũng như Duyên phận, Hợp kích bên dưới:

Danh sách Tướng Ngụy & bộ Kỹ năng.

Danh sách Tướng Thục & bộ Kỹ năng.

Danh sách Tướng Ngô & bộ Kỹ năng.

Danh sách Tướng Quần Hùng & bộ Kỹ năng.

Danh sách Duyên phận và Hợp kích.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] THƯ VIỆN THẺ TƯỚNG

THƯ VIỆN THẺ TƯỚNG

Các Chúa công có thể xem trọn bộ danh sách Tướng và Kỹ năng tướng cũng như Duyên phận, Hợp kích bên dưới:

Danh sách Tướng Ngụy & bộ Kỹ năng.

Danh sách Tướng Thục & bộ Kỹ năng.

Danh sách Tướng Ngô & bộ Kỹ năng.

Danh sách Tướng Quần Hùng & bộ Kỹ năng.

Danh sách Duyên phận và Hợp kích.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN