< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - DUNG LUYỆN

DUNG LUYỆN

- Tham gia: vào biểu tượng 
- Điều kiện: Phải có ít nhất 5 Thần binh đạt Lv396 mới mở tính năng này.
- Dung Luyện yêu cầu nguyên liệu Thần binh và Vàng, giúp gia tăng các thuộc tính nhân vật.

- Có 100 cấp Dung Luyện, Exp yêu cầu cho mỗi cấp đều là 5000.
- Thuộc tính tăng thêm:

• Phác Ngọc: 1 điểm
• Viêm Ngọc: 2 điểm
• Minh Ngọc: 3 điểm
• Tiên Ngọc: 4 điểm
• Vô Ngọc: 5 điểm
• Sắc Ngọc: 6 điểm

- Dung Luyện khi đạt cấp tối đa đó là tổng Lực Chiến, Tiên Thủ và các thuộc tính được cộng thêm (không cộng dồn).
- Ngoài ra còn có các rương Dung Luyện I, II, III, IV, V, VI với lần lượt điểm Exp nhận được 50, 100, 200, 300, 400, 500. Rương Dung Luyện có thể nhận được tại các sự kiện hoặc Đổi Vật Phẩm mỗi tuần.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - DUNG LUYỆN

DUNG LUYỆN

- Tham gia: vào biểu tượng 
- Điều kiện: Phải có ít nhất 5 Thần binh đạt Lv396 mới mở tính năng này.
- Dung Luyện yêu cầu nguyên liệu Thần binh và Vàng, giúp gia tăng các thuộc tính nhân vật.

- Có 100 cấp Dung Luyện, Exp yêu cầu cho mỗi cấp đều là 5000.
- Thuộc tính tăng thêm:

• Phác Ngọc: 1 điểm
• Viêm Ngọc: 2 điểm
• Minh Ngọc: 3 điểm
• Tiên Ngọc: 4 điểm
• Vô Ngọc: 5 điểm
• Sắc Ngọc: 6 điểm