SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 4)
03-08-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
29-07-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 4)
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI QUÀ NGÀY LỄ
27-07-2020
Dùng nguyên liệu đổi Nguyên Tố và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 3)
13-07-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG
10-07-2020
Mừng gộp server, mở chiêu mộ nhận thần tướng Chân Cơ, Khương Duy, Tả Từ
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
07-07-2020
Tiêu hao KC rút thưởng sẽ nhận được nhiều KC hơn
SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 4)
03-08-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
29-07-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 4)
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI QUÀ NGÀY LỄ
27-07-2020
Dùng nguyên liệu đổi Nguyên Tố và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 3)
13-07-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG
10-07-2020
Mừng gộp server, mở chiêu mộ nhận thần tướng Chân Cơ, Khương Duy, Tả Từ
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
07-07-2020
Tiêu hao KC rút thưởng sẽ nhận được nhiều KC hơn