SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 8)
12-10-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 7)
28-09-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 6)
14-09-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI 11/09
10-09-2020
Chuỗi sự kiện mừng phiên bản mới 11/09
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9
30-08-2020
Quà mừng lễ, quà đăng nhập, Vòng quay vật phẩm, Mục tiêu ngày lễ... cùng nhiều phần quà hấp dẫn
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
27-08-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 5)
SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 8)
12-10-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 7)
28-09-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 6)
14-09-2020
Quốc chiến liên server công thành đoạt đất
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI 11/09
10-09-2020
Chuỗi sự kiện mừng phiên bản mới 11/09
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9
30-08-2020
Quà mừng lễ, quà đăng nhập, Vòng quay vật phẩm, Mục tiêu ngày lễ... cùng nhiều phần quà hấp dẫn
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI
27-08-2020
Sự kiện Vòng Quay Kim Cương trở lại (Đợt 5)