SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] TẶNG 50% NẠP LẦN ĐẦU MỖI GÓI KIM CƯƠNG
22-05-2020
Tặng 50% Kim Cương cho mỗi gói KC nạp lần đầu
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MƯA KIM CƯƠNG RƠI PHÓ BẢN
22-05-2020
Vượt ải Chính Tuyến nhận thêm nhiều Kim Cương
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MỤC TIÊU
21-05-2020
Hoàn thành mục tiêu đủ số lần yêu cầu sẽ được nhận thưởng phong phú
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐÃI TIỆC
21-05-2020
Mỗi ngày vào game nhận nhiều Thể lực
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - THƯỞNG TIÊN PHONG
21-05-2020
Vượt ải Chính tuyến chỉ định nhận nhiều Kim Cương và Vàng
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - HỢP KÍCH
21-05-2020
Thu thập kỹ năng Hợp Kích để nhận quà
SỰ KIỆN
[TOÀN DÂN 3Q] TẶNG 50% NẠP LẦN ĐẦU MỖI GÓI KIM CƯƠNG
22-05-2020
Tặng 50% Kim Cương cho mỗi gói KC nạp lần đầu
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MƯA KIM CƯƠNG RƠI PHÓ BẢN
22-05-2020
Vượt ải Chính Tuyến nhận thêm nhiều Kim Cương
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MỤC TIÊU
21-05-2020
Hoàn thành mục tiêu đủ số lần yêu cầu sẽ được nhận thưởng phong phú
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐÃI TIỆC
21-05-2020
Mỗi ngày vào game nhận nhiều Thể lực
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - THƯỞNG TIÊN PHONG
21-05-2020
Vượt ải Chính tuyến chỉ định nhận nhiều Kim Cương và Vàng
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - HỢP KÍCH
21-05-2020
Thu thập kỹ năng Hợp Kích để nhận quà