< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - QUÀ ONLINE

QUÀ ONLINE

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Thời gian diễn ra: Ngày 1 đến ngày 4 (từ ngày tạo nhân vật).

- Nội dung:
• Mỗi ngày, thời gian online game đạt 5-10-15-30 phút sẽ nhận thưởng.
• Đặc biệt, online đủ 2 ngày được nhận Triệu Vân (tím), online đủ 4 ngày được nhận Nữ thần Nga Hoàng.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - QUÀ ONLINE

QUÀ ONLINE

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Thời gian diễn ra: Ngày 1 đến ngày 4 (từ ngày tạo nhân vật).

- Nội dung:
• Mỗi ngày, thời gian online game đạt 5-10-15-30 phút sẽ nhận thưởng.
• Đặc biệt, online đủ 2 ngày được nhận Triệu Vân (tím), online đủ 4 ngày được nhận Nữ thần Nga Hoàng.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN