< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - NẠP LẦN ĐẦU

NẠP LẦN ĐẦU

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Thời gian diễn ra: Từ ngày mở server.
- Nội dung:
• Nạp Kim Cương bất kỳ lần đầu tiên vào game nhận ngay Lữ Bố (tím)*1, Vàng*50.000, Thẻ EXP Thần*3.
• Chỉ tham gia được 1 lần duy nhất.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - NẠP LẦN ĐẦU

NẠP LẦN ĐẦU

- Tham gia: Vào biểu tượng 
- Thời gian diễn ra: Từ ngày mở server.
- Nội dung:
• Nạp Kim Cương bất kỳ lần đầu tiên vào game nhận ngay Lữ Bố (tím)*1, Vàng*50.000, Thẻ EXP Thần*3.
• Chỉ tham gia được 1 lần duy nhất.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN