< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - BẢNG QUÂN ĐOÀN MỞ SERVER

BẢNG QUÂN ĐOÀN MỞ SERVER

- Tham gia: Vào biểu tượng   >> chọn Bảng Quân Đoàn Mở Server.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến 23:59 ngày 7 mở server.

- Nội dung: Đua TOP Quân Đoàn, cấp độ Quân Đoàn nằm trong TOP 3 server sẽ nhận thưởng hậu hĩnh. Cống Hiến đạt yêu cầu cũng được nhận thưởng.
- Phần thưởng:

* Lưu ý: Sau khi sự kiện kết thúc, thưởng đua TOP gửi qua thư.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - BẢNG QUÂN ĐOÀN MỞ SERVER

BẢNG QUÂN ĐOÀN MỞ SERVER

- Tham gia: Vào biểu tượng   >> chọn Bảng Quân Đoàn Mở Server.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến 23:59 ngày 7 mở server.

- Nội dung: Đua TOP Quân Đoàn, cấp độ Quân Đoàn nằm trong TOP 3 server sẽ nhận thưởng hậu hĩnh. Cống Hiến đạt yêu cầu cũng được nhận thưởng.
- Phần thưởng:

* Lưu ý: Sau khi sự kiện kết thúc, thưởng đua TOP gửi qua thư.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN