< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP SAO

TOP SAO

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Sao.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến 23:59 ngày 5 mở server.

- Nội dung: Đua TOP Sao vượt ải Chính tuyến, nằm trong TOP 10 tổng số Sao server sẽ nhận thưởng hậu hĩnh. Tổng số Sao đạt yêu cầu cũng được nhận thưởng.
- Phần thưởng:

* Lưu ý: Sau khi sự kiện kết thúc, thưởng đua TOP gửi qua thư.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP SAO

TOP SAO

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Sao.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến 23:59 ngày 5 mở server.

- Nội dung: Đua TOP Sao vượt ải Chính tuyến, nằm trong TOP 10 tổng số Sao server sẽ nhận thưởng hậu hĩnh. Tổng số Sao đạt yêu cầu cũng được nhận thưởng.
- Phần thưởng:

* Lưu ý: Sau khi sự kiện kết thúc, thưởng đua TOP gửi qua thư.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN