< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP NẠP

TOP NẠP

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Nạp.
- Thời gian diễn ra: 
• Đợt 1: Từ ngày 5 đến ngày 6 mở server
• Đợt 2: Từ ngày 11 đến ngày 12 mở server

- Nội dung:
• Trong thời gian sự kiện, đua TOP tổng nạp tích lũy Kim Cương.
• Tổng nạp tối thiểu đạt 3300 KC trở lên mới tính vào sự kiện.
• Sau khi kết thúc, TOP 1-2-3 nhận thưởng gửi qua thư.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP NẠP

TOP NẠP

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Nạp.
- Thời gian diễn ra: 
• Đợt 1: Từ ngày 5 đến ngày 6 mở server
• Đợt 2: Từ ngày 11 đến ngày 12 mở server

- Nội dung:
• Trong thời gian sự kiện, đua TOP tổng nạp tích lũy Kim Cương.
• Tổng nạp tối thiểu đạt 3300 KC trở lên mới tính vào sự kiện.
• Sau khi kết thúc, TOP 1-2-3 nhận thưởng gửi qua thư.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN