< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP NẠP

TOP NẠP

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Nạp.
- Thời gian diễn ra:
• 00h00 đến 23h59 thứ 7 tuần đầu tiên mở server.
• 00h00 thứ 6 đến 23h59 thứ bảy hàng tuần (từ tuần thứ 2 trở đi).

- Nội dung:
• Trong thời gian sự kiện, đua TOP tổng nạp tích lũy Kim Cương.
• Tổng nạp tối thiểu đạt 3300 KC trở lên mới tính vào sự kiện.
• Sau khi kết thúc, TOP 1-2-3 nhận thưởng gửi qua thư.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP NẠP

TOP NẠP

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Nạp.
- Thời gian diễn ra:
• 00h00 đến 23h59 thứ 7 tuần đầu tiên mở server.
• 00h00 thứ 6 đến 23h59 thứ bảy hàng tuần (từ tuần thứ 2 trở đi).

- Nội dung:
• Trong thời gian sự kiện, đua TOP tổng nạp tích lũy Kim Cương.
• Tổng nạp tối thiểu đạt 3300 KC trở lên mới tính vào sự kiện.
• Sau khi kết thúc, TOP 1-2-3 nhận thưởng gửi qua thư.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN