< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP TIÊU

TOP TIÊU

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Tiêu.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 8 đến ngày 9 mở server.

- Nội dung:
• Trong thời gian sự kiện, đua TOP tích tiêu Kim Cương.
• Sau khi kết thúc, TOP 1-2-3-4-5 nhận thưởng gửi qua thư.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TOP TIÊU

TOP TIÊU

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn TOP Tiêu.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 8 đến ngày 9 mở server.

- Nội dung:
• Trong thời gian sự kiện, đua TOP tích tiêu Kim Cương.
• Sau khi kết thúc, TOP 1-2-3-4-5 nhận thưởng gửi qua thư.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN