< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Vòng Quay.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 3 mở server.

- Nội dung: 
• Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
• Đạt VIP 2 có thể tham gia.
• Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Vòng Quay.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 3 mở server.

- Nội dung: 
• Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
• Đạt VIP 2 có thể tham gia.
• Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.
- Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN