< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - QUÀ 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP

QUÀ 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Quà 7 Ngày Đăng Nhập.

- Thời gian diễn ra: 7 ngày (từ ngày tạo nhân vật).

- Nội dung: Đăng nhập mỗi ngày nhận nhiều quà khủng. Đặc biệt, nhận thẻ Điêu Thuyền (Tím) và nhiều EXP VIP...

* Lưu ý: Nếu ngày đăng nhập không liên tục, chỉ cần đăng nhập đủ 7 ngày vẫn có thể nhận đủ ngày thưởng.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - QUÀ 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP

QUÀ 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Quà 7 Ngày Đăng Nhập.

- Thời gian diễn ra: 7 ngày (từ ngày tạo nhân vật).

- Nội dung: Đăng nhập mỗi ngày nhận nhiều quà khủng. Đặc biệt, nhận thẻ Điêu Thuyền (Tím) và nhiều EXP VIP...

* Lưu ý: Nếu ngày đăng nhập không liên tục, chỉ cần đăng nhập đủ 7 ngày vẫn có thể nhận đủ ngày thưởng.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN