< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - QUÀ TOP LV MỞ SERVER

QUÀ TOP LV MỞ SERVER

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Quà TOP Lv Mở Server.
- Thời gian diễn ra: Ngày 1 đến ngày 25 (từ ngày tạo nhân vật).

- Nội dung: Tăng cấp nhân vật trong thời hạn tương ứng sẽ nhận được thưởng.
- Phần thưởng: 

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - QUÀ TOP LV MỞ SERVER

QUÀ TOP LV MỞ SERVER

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Quà TOP Lv Mở Server.
- Thời gian diễn ra: Ngày 1 đến ngày 25 (từ ngày tạo nhân vật).

- Nội dung: Tăng cấp nhân vật trong thời hạn tương ứng sẽ nhận được thưởng.
- Phần thưởng: 

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN