< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - HỢP KÍCH

HỢP KÍCH

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Hợp Kích.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 7 mở server.

- Nội dung: Kích hoạt Duyên phận tướng để nhận kỹ năng Hợp Kích. Sở hữu càng nhiều kỹ năng Hợp Kích, nhận thưởng càng phong phú.
- Phần thưởng:


 

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - HỢP KÍCH

HỢP KÍCH

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Hợp Kích.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 7 mở server.

- Nội dung: Kích hoạt Duyên phận tướng để nhận kỹ năng Hợp Kích. Sở hữu càng nhiều kỹ năng Hợp Kích, nhận thưởng càng phong phú.
- Phần thưởng:


 

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN