< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐÃI TIỆC

ĐÃI TIỆC

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Đãi Tiệc.
- Thời gian diễn ra: Hàng ngày, vào 3 khung giờ lúc 11h - 17h, 18h - 20h, 21h - 23h.
- Nội dung: Đăng nhập vào game trong các khoảng thời gian này sẽ được nhận Đùi Gà miễn phí (+60 Thể Lực).

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐÃI TIỆC

ĐÃI TIỆC

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Đãi Tiệc.
- Thời gian diễn ra: Hàng ngày, vào 3 khung giờ lúc 11h - 17h, 18h - 20h, 21h - 23h.
- Nội dung: Đăng nhập vào game trong các khoảng thời gian này sẽ được nhận Đùi Gà miễn phí (+60 Thể Lực).

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN