< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Mục Tiêu.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày mở server.
- Nội dung:
• Chia làm nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài 2 hoặc 3 ngày.
• Mỗi đợt gồm một số nhiệm vụ ngẫu nhiên như: Bồi dưỡng tướng, Triệu hồi tướng, tăng cấp Nữ thần, tích lũy Chiêu tài, Qua ải Chính tuyến, Bổ sung Thể lực, tích lũy Hộ tống, Cướp tiêu, khiêu chiến Boss,...
• Tham gia các hoạt động và hoàn thành mục tiêu, tích lũy đủ số lần yêu cầu sẽ được nhận thưởng phong phú.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Mục Tiêu.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày mở server.
- Nội dung:
• Chia làm nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài 2 hoặc 3 ngày.
• Mỗi đợt gồm một số nhiệm vụ ngẫu nhiên như: Bồi dưỡng tướng, Triệu hồi tướng, tăng cấp Nữ thần, tích lũy Chiêu tài, Qua ải Chính tuyến, Bổ sung Thể lực, tích lũy Hộ tống, Cướp tiêu, khiêu chiến Boss,...
• Tham gia các hoạt động và hoàn thành mục tiêu, tích lũy đủ số lần yêu cầu sẽ được nhận thưởng phong phú.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN