< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MƯA KIM CƯƠNG RƠI PHÓ BẢN

MƯA KIM CƯƠNG RƠI PHÓ BẢN

- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn

- Nội dung: Tham gia vượt ải Chính Tuyến, ngoài phần thưởng mặc định mỗi ải sẽ nhận thêm nhiều Kim Cương.Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - MƯA KIM CƯƠNG RƠI PHÓ BẢN

MƯA KIM CƯƠNG RƠI PHÓ BẢN

- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn

- Nội dung: Tham gia vượt ải Chính Tuyến, ngoài phần thưởng mặc định mỗi ải sẽ nhận thêm nhiều Kim Cương.Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN