< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI

► Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Vòng Quay.

► Phạm vi: Tất cả server.

► Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 27/08 - 23h59 ngày 28/08.

► Nội dung: 
- Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
- Đạt VIP 2 có thể tham gia.
- Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.

► Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG TRỞ LẠI

► Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Vòng Quay.

► Phạm vi: Tất cả server.

► Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 27/08 - 23h59 ngày 28/08.

► Nội dung: 
- Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
- Đạt VIP 2 có thể tham gia.
- Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.

► Phần thưởng:

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN