< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

Mừng lễ Quốc Khánh 2/9, Toàn Dân Tam Quốc tổ chức hàng loạt sự kiện tặng quà hấp dẫn đến các Chúa công.

1. Quà Mừng Lễ Mỗi Ngày:
- Thời gian diễn ra: từ ngày 31/08 đến ngày 06/09
- Phạm vi: Toàn server
- Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 thư tặng quà ngày lễ.
- Phần thưởng:


2. Quà Đăng Nhập 7 Ngày:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 31/08 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S49
- Tham gia: Vào biểu tượng Phúc Lợi > Quà Đăng Nhập.
- Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game nhận nhiều quà.
- Phần thưởng: Điểm VIP, Kim Cương, Vàng, Điểm Tình Bạn, Tướng Hồn…


3. Mục Tiêu Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 01/09 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S51
- Tham gia: Vào biểu tượng Phúc Lợi > Mục Tiêu.
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia các hoạt động chỉ định tích lũy đạt số lượt yêu cầu để nhận thưởng.
- Phần thưởng: 

• Tặng quà bạn bè: Xu Vui Nhộn, Vàng, Thuốc Ngẫu Nhiên VI.

• Phụ Ma trang bị: Xu Vui Nhộn, Tinh Hoa Tinh Thần, 120 Thể Lực.

• Bổ sung Thể Lực: Xu Vui Nhộn, Đá Vạn Năng, Xúc Xắc.

• Khiêu Chiến Đấu XH: Xu Vui Nhộn, Vẫn Thạch, Tướng Hồn.


4. Vòng Quay Vật Phẩm:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 01/09 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S53
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > VQ Vật Phẩm.
- Nội dung:

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Trứng Trắng, Rương Tiến Cấp, Trứng Vàng, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, Túi Đá TB Thôi Xán, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv7, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Lệnh Thượng Tướng, KC, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.


5. Đổi Vật Phẩm Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 31/08 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S51
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > Đổi Vật Phẩm.
- Nội dung: Bên cạnh đổi các nguyên liệu (Nguyên Tố, Thẻ EXP, Nước Mắt, Thể Lực, Vàng), trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện thêm đổi Rương và Chìa Khóa bằng Kim Cương + Vàng.


6. Nạp Đơn Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 02/09 đến 23h59 ngày 03/09
- Phạm vi: S1 đến S52
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > Nạp Đơn.
- Nội dung: Trong 2 ngày sự kiện, mốc nạp 800 KC sẽ thay đổi phần thưởng thành Trứng Vàng x1, Cường Hóa Thiên Lang-Tím x1.


7. TOP Nạp Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 05/09
- Phạm vi: S1 đến S51
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > TOP Nạp.
- Nội dung: Trong 2 ngày sự kiện, phần thưởng TOP 3 thay đổi thành Đá Vạn Năng và Vẫn Thạch.


8. Tăng Lượt Công Thảo Phạt Chiến:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 31/08 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S53
- Tham gia: Vào biểu tượng Xuất Chinh.
- Nội dung: Mỗi ngày tặng thêm 1 lượt tấn công cho mỗi phó bản Hổ Lao Quan, Biến Uyển Thành, Khởi Nghĩa Khăn Vàng, Bạch Môn Lầu Chiến.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

Mừng lễ Quốc Khánh 2/9, Toàn Dân Tam Quốc tổ chức hàng loạt sự kiện tặng quà hấp dẫn đến các Chúa công.

1. Quà Mừng Lễ Mỗi Ngày:
- Thời gian diễn ra: từ ngày 31/08 đến ngày 06/09
- Phạm vi: Toàn server
- Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 thư tặng quà ngày lễ.
- Phần thưởng:


2. Quà Đăng Nhập 7 Ngày:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 31/08 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S49
- Tham gia: Vào biểu tượng Phúc Lợi > Quà Đăng Nhập.
- Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game nhận nhiều quà.
- Phần thưởng: Điểm VIP, Kim Cương, Vàng, Điểm Tình Bạn, Tướng Hồn…


3. Mục Tiêu Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 01/09 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S51
- Tham gia: Vào biểu tượng Phúc Lợi > Mục Tiêu.
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia các hoạt động chỉ định tích lũy đạt số lượt yêu cầu để nhận thưởng.
- Phần thưởng: 

• Tặng quà bạn bè: Xu Vui Nhộn, Vàng, Thuốc Ngẫu Nhiên VI.

• Phụ Ma trang bị: Xu Vui Nhộn, Tinh Hoa Tinh Thần, 120 Thể Lực.

• Bổ sung Thể Lực: Xu Vui Nhộn, Đá Vạn Năng, Xúc Xắc.

• Khiêu Chiến Đấu XH: Xu Vui Nhộn, Vẫn Thạch, Tướng Hồn.


4. Vòng Quay Vật Phẩm:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 01/09 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S53
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > VQ Vật Phẩm.
- Nội dung:

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Trứng Trắng, Rương Tiến Cấp, Trứng Vàng, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, Túi Đá TB Thôi Xán, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv7, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Lệnh Thượng Tướng, KC, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.


5. Đổi Vật Phẩm Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 31/08 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S51
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > Đổi Vật Phẩm.
- Nội dung: Bên cạnh đổi các nguyên liệu (Nguyên Tố, Thẻ EXP, Nước Mắt, Thể Lực, Vàng), trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện thêm đổi Rương và Chìa Khóa bằng Kim Cương + Vàng.


6. Nạp Đơn Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 02/09 đến 23h59 ngày 03/09
- Phạm vi: S1 đến S52
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > Nạp Đơn.
- Nội dung: Trong 2 ngày sự kiện, mốc nạp 800 KC sẽ thay đổi phần thưởng thành Trứng Vàng x1, Cường Hóa Thiên Lang-Tím x1.


7. TOP Nạp Ngày Lễ:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 05/09
- Phạm vi: S1 đến S51
- Tham gia: Vào biểu tượng Sự Kiện > TOP Nạp.
- Nội dung: Trong 2 ngày sự kiện, phần thưởng TOP 3 thay đổi thành Đá Vạn Năng và Vẫn Thạch.


8. Tăng Lượt Công Thảo Phạt Chiến:
- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 31/08 đến 23h59 ngày 06/09
- Phạm vi: S1 đến S53
- Tham gia: Vào biểu tượng Xuất Chinh.
- Nội dung: Mỗi ngày tặng thêm 1 lượt tấn công cho mỗi phó bản Hổ Lao Quan, Biến Uyển Thành, Khởi Nghĩa Khăn Vàng, Bạch Môn Lầu Chiến.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN