< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI 11/09

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI

Mừng phiên bản mới ra mắt, Toàn Dân Tam Quốc tổ chức hàng loạt sự kiện tặng quà hấp dẫn đến các Chúa công.

1. VÒNG QUAY KIM CƯƠNG:
- Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 11/09 - 23:59 11/09
- Nội dung: 

• Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
•  Đạt VIP 2 có thể tham gia.
•  Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.

 

2. CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG:
- Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 11/09 - 23:59 11/09
- Nội dung: 

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.
• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:

• Điểm tích lũy đạt mốc 200-400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.
• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.
♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 5 tướng Cố Ung - Thái Văn Cơ - Chân Cơ - Khương Duy - Tả Từ.

 

3. QUÀ ĐĂNG NHẬP:
- Thời gian diễn ra: từ 11/09 - 17/09
- Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game nhận nhiều quà, đặc biệt có thêm vật phẩm Tiêu Bách Tửu*20 (để tham gia sự kiện Đổi Vật Phẩm).

 

4. ĐỔI VẬT PHẨM:
- Thời gian diễn ra: từ 11/09 - 17/09
- Nội dung: Quét ải Chính Tuyến và tham gia các sự kiện để thu thập Tiêu Bách Tửu dùng đổi Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Nước Mắt, Thẻ Thiên Lang, Thẻ EXP.
*Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Tiêu Bách Tửu, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

5. NẠP ĐƠN:
- Thời gian diễn ra: từ 11/09 - 13/09
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn đạt mốc 800 KC tặng thêm Tiêu Bách Tửu*100.

 

6. TRI ÂN VIP:
BĐH sẽ gửi quà tri ân toàn server khi có người chơi đạt các cấp VIP mới.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI 11/09

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI

Mừng phiên bản mới ra mắt, Toàn Dân Tam Quốc tổ chức hàng loạt sự kiện tặng quà hấp dẫn đến các Chúa công.

1. VÒNG QUAY KIM CƯƠNG:
- Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 11/09 - 23:59 11/09
- Nội dung: 

• Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
•  Đạt VIP 2 có thể tham gia.
•  Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.

 

2. CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG:
- Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 11/09 - 23:59 11/09
- Nội dung: 

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.
• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:

• Điểm tích lũy đạt mốc 200-400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.
• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.
♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 5 tướng Cố Ung - Thái Văn Cơ - Chân Cơ - Khương Duy - Tả Từ.

 

3. QUÀ ĐĂNG NHẬP:
- Thời gian diễn ra: từ 11/09 - 17/09
- Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game nhận nhiều quà, đặc biệt có thêm vật phẩm Tiêu Bách Tửu*20 (để tham gia sự kiện Đổi Vật Phẩm).

 

4. ĐỔI VẬT PHẨM:
- Thời gian diễn ra: từ 11/09 - 17/09
- Nội dung: Quét ải Chính Tuyến và tham gia các sự kiện để thu thập Tiêu Bách Tửu dùng đổi Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Nước Mắt, Thẻ Thiên Lang, Thẻ EXP.
*Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Tiêu Bách Tửu, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

5. NẠP ĐƠN:
- Thời gian diễn ra: từ 11/09 - 13/09
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn đạt mốc 800 KC tặng thêm Tiêu Bách Tửu*100.

 

6. TRI ÂN VIP:
BĐH sẽ gửi quà tri ân toàn server khi có người chơi đạt các cấp VIP mới.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN