< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU

Mừng lễ Trung Thu đoàn viên ấm áp, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. ĐỔI VẬT PHẨM TRUNG THU

- Tham gia: vào biểu tượng   >> chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/10 - 23h59 ngày 04/10

- Nội dung: Sử dụng Tiêu Bách Tửu và Bánh Trung Thu để đổi các vật phẩm Trứng Vàng, Trứng Tím, Mảnh Tr.Bị, Thẻ EXP, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Nước Mắt.

• Tiêu Bách Tửu: nhận khi Quét ải Chính Tuyến.
*Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Tiêu Bách Tửu, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.
• Thịt Nướng: dùng KC và Vàng đổi tại sự kiện này.
• Bánh Trung Thu: dùng Thịt Nướng và Tiêu Bách Tửu đổi tại sự kiện này.

 

2. PHẢN LỢI

- Tham gia: vào biểu tượng   >> chọn Phản Lợi

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/10 - 23h59 ngày 02/10

- Nội dung: 

• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nhận 50% KC đã nạp (lần đầu), lần 2 nhận 100% KC đã nạp (lần sau).

• Ví dụ:

♦ Cách A:
- Bước 1: Lần đầu tiêu 2000 KC và nạp 1000 KC >> nhận thưởng (50%)= 500 KC.
- Bước 2: Lần sau tiêu 2000 KC và nạp 2000 KC >> nhận thưởng (100%)= 2000 KC.

♦ Cách B:
- Bước 1: Tiêu 1 lần cộng dồn 4000 KC.
- Bước 2: Nạp lần đầu 1000 KC, nạp tiếp 2000 KC.
- Bước 3: nhận thưởng (150%) = 2500 KC.

¤ Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU

Mừng lễ Trung Thu đoàn viên ấm áp, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. ĐỔI VẬT PHẨM TRUNG THU

- Tham gia: vào biểu tượng   >> chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/10 - 23h59 ngày 04/10

- Nội dung: Sử dụng Tiêu Bách Tửu và Bánh Trung Thu để đổi các vật phẩm Trứng Vàng, Trứng Tím, Mảnh Tr.Bị, Thẻ EXP, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Nước Mắt.

• Tiêu Bách Tửu: nhận khi Quét ải Chính Tuyến.
*Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Tiêu Bách Tửu, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.
• Thịt Nướng: dùng KC và Vàng đổi tại sự kiện này.
• Bánh Trung Thu: dùng Thịt Nướng và Tiêu Bách Tửu đổi tại sự kiện này.

 

2. PHẢN LỢI

- Tham gia: vào biểu tượng   >> chọn Phản Lợi

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/10 - 23h59 ngày 02/10

- Nội dung: 

• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nhận 50% KC đã nạp (lần đầu), lần 2 nhận 100% KC đã nạp (lần sau).

• Ví dụ:

♦ Cách A:
- Bước 1: Lần đầu tiêu 2000 KC và nạp 1000 KC >> nhận thưởng (50%)= 500 KC.
- Bước 2: Lần sau tiêu 2000 KC và nạp 2000 KC >> nhận thưởng (100%)= 2000 KC.

♦ Cách B:
- Bước 1: Tiêu 1 lần cộng dồn 4000 KC.
- Bước 2: Nạp lần đầu 1000 KC, nạp tiếp 2000 KC.
- Bước 3: nhận thưởng (150%) = 2500 KC.

¤ Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN