< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ƯU ĐÃI GIỜ

ƯU ĐÃI GIỜ

Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Ưu Đãi Giờ.

Thời gian diễn ra: 9h00 đến 23h59 ngày 15/10

Phạm vi: tất cả server

Nội dung: 

• Vật phẩm giới hạn bán giảm giá.
• Mỗi vật phẩm có giới hạn 50 lượt bán trong server.
• Mỗi nhân vật mua mỗi vật phẩm được 1 lần.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ƯU ĐÃI GIỜ

ƯU ĐÃI GIỜ

Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Ưu Đãi Giờ.

Thời gian diễn ra: 9h00 đến 23h59 ngày 15/10

Phạm vi: tất cả server

Nội dung: 

• Vật phẩm giới hạn bán giảm giá.
• Mỗi vật phẩm có giới hạn 50 lượt bán trong server.
• Mỗi nhân vật mua mỗi vật phẩm được 1 lần.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN