< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 10)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Hoạt động kéo dài từ T3 đến CN (dự kiến 6 ngày, từ 12h 24/11 - 23h59 29/11).
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.
- Sau khi kết thúc Đợt 10 sẽ nghỉ ngơi 1 tuần.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 10 chia thành 4 cụm server:

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/su-kien/1503

¤ Lưu ý:

Người chơi công thành:

• Sĩ khí:
  Công thắng: -10 sĩ khí
  Công thua: -100 sĩ khí
• Điểm danh vọng:
  Thắng: +10 điểm.
  Thua: Không trừ điểm.

Người chơi thủ thành:

• Sĩ khí:
  Thủ thắng: Không trừ sĩ khí.
  Thủ thua: -35 điểm sĩ khí.
• Điểm danh vọng:
  Thủ thắng: +1 điểm.
  Thủ thua: Không trừ điểm.

► Phần Thưởng:

1. Quà mặc định mỗi tuần (Ingame): Phần thưởng mặc định của hoạt động, hệ thống tự động phát sau khi kết thúc hoạt động.

2. Quà Cá Nhân (Sự kiện Outgame): TOP 10 của mỗi cụm server sẽ được nhận thêm quà:
- TOP 1-2-3: tự chọn nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng] hoặc [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Đá Vạn Năng] (sau khi kết thúc hoạt động, inbox fanpage để chọn quà).
- TOP 4>10: nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng].

3. Quà Toàn Dân (Sự kiện Outgame):
- Server có người chơi nằm trong TOP BXH Tổng Danh Vọng sẽ được thêm phần thưởng cho toàn dân server đó.

- Nếu TOP 5 có nhiều hơn 2 người chơi cùng server thì chỉ áp dụng 1 phần thưởng cao nhất. Ví dụ: Server 1 có user A đạt TOP 1 và user B đạt TOP 4 thì server 1 sẽ nhận được Thư Toàn Dân = quà TOP 1.

- Thời gian gửi thư: Trong vòng 2 ngày kể từ sau khi kết thúc hoạt động Tranh Bá mỗi tuần.
* Lưu ý: Nhân vật đã được tạo trước thời gian gửi Thư và đạt Lv40 mới có thể nhận thư quà Toàn Dân Tranh Bá.

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 10)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Hoạt động kéo dài từ T3 đến CN (dự kiến 6 ngày, từ 12h 24/11 - 23h59 29/11).
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.
- Sau khi kết thúc Đợt 10 sẽ nghỉ ngơi 1 tuần.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 10 chia thành 4 cụm server:

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/su-kien/1503

¤ Lưu ý:

Người chơi công thành:

• Sĩ khí:
  Công thắng: -10 sĩ khí
  Công thua: -100 sĩ khí
• Điểm danh vọng:
  Thắng: +10 điểm.
  Thua: Không trừ điểm.

Người chơi thủ thành:

• Sĩ khí:
  Thủ thắng: Không trừ sĩ khí.
  Thủ thua: -35 điểm sĩ khí.
• Điểm danh vọng:
  Thủ thắng: +1 điểm.
  Thủ thua: Không trừ điểm.

► Phần Thưởng:

1. Quà mặc định mỗi tuần (Ingame): Phần thưởng mặc định của hoạt động, hệ thống tự động phát sau khi kết thúc hoạt động.

2. Quà Cá Nhân (Sự kiện Outgame): TOP 10 của mỗi cụm server sẽ được nhận thêm quà:
- TOP 1-2-3: tự chọn nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng] hoặc [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Đá Vạn Năng] (sau khi kết thúc hoạt động, inbox fanpage để chọn quà).
- TOP 4>10: nhận gói quà [Xu Vui Nhộn + Mảnh T.Bị + Vàng].

3. Quà Toàn Dân (Sự kiện Outgame):
- Server có người chơi nằm trong TOP BXH Tổng Danh Vọng sẽ được thêm phần thưởng cho toàn dân server đó.

- Nếu TOP 5 có nhiều hơn 2 người chơi cùng server thì chỉ áp dụng 1 phần thưởng cao nhất. Ví dụ: Server 1 có user A đạt TOP 1 và user B đạt TOP 4 thì server 1 sẽ nhận được Thư Toàn Dân = quà TOP 1.

- Thời gian gửi thư: Trong vòng 2 ngày kể từ sau khi kết thúc hoạt động Tranh Bá mỗi tuần.
* Lưu ý: Nhân vật đã được tạo trước thời gian gửi Thư và đạt Lv40 mới có thể nhận thư quà Toàn Dân Tranh Bá.

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN