< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG GIÁNG SINH

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG GIÁNG SINH

Mừng Giáng Sinh ấm áp, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. ĐỔI VẬT PHẨM NOEL

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 21/12 - 23h59 ngày 27/12

- Nội dung: Sử dụng Vớ Noel và Kẹo Gậy để đổi các vật phẩm Xúc Xắc, Trứng Trắng, Trứng Vàng, Tinh Hoa Tinh Thần, Đá Vạn Năng, Mảnh Tr.Bị, 120 Thể Lực, Thẻ EXP Thần.

Vớ Noel: nhận khi Quét ải Chính Tuyến.

Kẹo Gậy: đổi bằng Vớ Noel*25.

¤Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Vớ Noel, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

2. VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn VQ Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 24/12 - 23h59 ngày 27/12

- Nội dung: 

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Trứng Trắng, Trứng Vàng, Rương Tiến Cấp, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv9, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Quyền Hỏa Tiễn, KC, Túi Đá TB Thôi Xán, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG GIÁNG SINH

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG GIÁNG SINH

Mừng Giáng Sinh ấm áp, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. ĐỔI VẬT PHẨM NOEL

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 21/12 - 23h59 ngày 27/12

- Nội dung: Sử dụng Vớ Noel và Kẹo Gậy để đổi các vật phẩm Xúc Xắc, Trứng Trắng, Trứng Vàng, Tinh Hoa Tinh Thần, Đá Vạn Năng, Mảnh Tr.Bị, 120 Thể Lực, Thẻ EXP Thần.

Vớ Noel: nhận khi Quét ải Chính Tuyến.

Kẹo Gậy: đổi bằng Vớ Noel*25.

¤Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Vớ Noel, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

2. VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn VQ Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 24/12 - 23h59 ngày 27/12

- Nội dung: 

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Trứng Trắng, Trứng Vàng, Rương Tiến Cấp, Rương Mảnh Nữ Thần, Vẫn Thạch, Tướng Hồn, Mảnh Tr.Bị, 120 Thể Lực, Cường Hóa Thiên Lang, Rương Hồn Thạch Lv9, Rương Hộ Tống Vàng, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500, Quyền Hỏa Tiễn, KC, Túi Đá TB Thôi Xán, Túi Đá TB Bô Hà, Vàng.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN