< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG XUÂN TÂN SỬU

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Mừng xuân Tân Sửu nhiều điều may mắn, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện toàn server sau:

1. TẶNG QUÀ CHÚC TẾT

- Thời gian diễn ra: 00h00 các ngày 12/02, 13/02, 14/02

- Nội dung: Quà chúc Tết các Chúa công sẽ được phát tự động all server vào lúc 00h00 các ngày Mùng 1, Mùng 2 và Mùng 3.

¤Lưu ý: Thư quà sẽ tự động phát khi qua ngày mới 00h00, những tài khoản tạo sau sẽ không nhận được quà.

 

2. ĐỔI VẬT PHẨM NGÀY TẾT

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 08/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: Quét ải Chính Tuyến và tham gia Nạp Đơn để thu thập PháoSử dụng Pháo để đổi các vật phẩm Rương Thánh Quyết, Xúc Xắc, Trứng Trắng, Trứng Vàng,...

¤Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Pháo, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

3. NẠP ĐƠN THÊM QUÀ

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Nạp Đơn

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 08/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp đơn 80 - 200 - 400 KC sẽ được tặng thêm Pháo.

 

4. THÊM LƯỢT THẢO PHẠT CHIẾN

- Tham gia: vào biểu tượng  

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 08/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: Mỗi ngày tặng thêm 1 lượt tấn công cho mỗi phó bản Hổ Lao Quan, Biến Uyển Thành, Khởi Nghĩa Khăn Vàng, Bạch Môn Lầu Chiến.

 

5. VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn VQ Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 12/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: 

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Rương Thánh Quyết, Rương Dung Luyện, Trứng Trắng, Trứng Vàng, Rương Hồn Thạch, Vẫn Thạch, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500...

 

6. NẠP PHẢN LỢI

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Phản Lợi

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 12/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung:

• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nhận 50% KC đã nạp (lần đầu), lần 2 nhận 100% KC đã nạp (lần sau).

• Ví dụ: Chúa công có thể chọn nạp bằng 1 trong 2 cách sau:

♦ Cách A:
- Bước 1: Lần đầu tiêu 2000 KC và nạp 1000 KC >> nhận thưởng (50%)= 500 KC.
- Bước 2: Lần sau tiêu 2000 KC và nạp 2000 KC >> nhận thưởng (100%)= 2000 KC.

♦ Cách B:
- Bước 1: Tiêu 1 lần cộng dồn 4000 KC.
- Bước 2: Nạp lần đầu 1000 KC, nạp tiếp 2000 KC.
- Bước 3: nhận thưởng (150%) = 2500 KC.

¤ Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.

 

7. RESET GÓI NẠP LẦN ĐẦU - TẶNG 50% KC

- Tham gia: Nạp KC tại trang nạp nap.ygame.vn

- Thời gian reset: Từ 0h ngày 12/02

- Nội dung: Reset sự kiện Tặng 50% nạp lần đầu mỗi gói Kim Cương. Khi mua gói Kim Cương tại trang nạp nap.ygame.vn sẽ được tặng thêm 50% Kim Cương cho lần nạp đầu mỗi gói Kim Cương.

¤Lưu ý: Chỉ tính nạp gói KC trên trang nạp game, không tính nạp trực tiếp trong game.

 

8. VÒNG QUAY KIM CƯƠNG:

- Thời gian diễn ra: 00h00 - 23h59 14/02
- Nội dung: 

• Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
•  Đạt VIP 2 có thể tham gia.
•  Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG XUÂN TÂN SỬU

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Mừng xuân Tân Sửu nhiều điều may mắn, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện toàn server sau:

1. TẶNG QUÀ CHÚC TẾT

- Thời gian diễn ra: 00h00 các ngày 12/02, 13/02, 14/02

- Nội dung: Quà chúc Tết các Chúa công sẽ được phát tự động all server vào lúc 00h00 các ngày Mùng 1, Mùng 2 và Mùng 3.

¤Lưu ý: Thư quà sẽ tự động phát khi qua ngày mới 00h00, những tài khoản tạo sau sẽ không nhận được quà.

 

2. ĐỔI VẬT PHẨM NGÀY TẾT

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Đổi Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 08/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: Quét ải Chính Tuyến và tham gia Nạp Đơn để thu thập PháoSử dụng Pháo để đổi các vật phẩm Rương Thánh Quyết, Xúc Xắc, Trứng Trắng, Trứng Vàng,...

¤Lưu ý: trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Pháo, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

 

3. NẠP ĐƠN THÊM QUÀ

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Nạp Đơn

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 08/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp đơn 80 - 200 - 400 KC sẽ được tặng thêm Pháo.

 

4. THÊM LƯỢT THẢO PHẠT CHIẾN

- Tham gia: vào biểu tượng  

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 08/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: Mỗi ngày tặng thêm 1 lượt tấn công cho mỗi phó bản Hổ Lao Quan, Biến Uyển Thành, Khởi Nghĩa Khăn Vàng, Bạch Môn Lầu Chiến.

 

5. VÒNG QUAY VẬT PHẨM

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn VQ Vật Phẩm

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 12/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung: 

• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 200 KC mua 1 Xúc Xắc. Mua tối đa 100 Xúc Xắc.

- Phần thưởng: Rương Thánh Quyết, Rương Dung Luyện, Trứng Trắng, Trứng Vàng, Rương Hồn Thạch, Vẫn Thạch, Đá Vạn Năng, Điểm Tri Thức +500...

 

6. NẠP PHẢN LỢI

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Phản Lợi

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 12/02 - 23h59 ngày 14/02

- Nội dung:

• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nhận 50% KC đã nạp (lần đầu), lần 2 nhận 100% KC đã nạp (lần sau).

• Ví dụ: Chúa công có thể chọn nạp bằng 1 trong 2 cách sau:

♦ Cách A:
- Bước 1: Lần đầu tiêu 2000 KC và nạp 1000 KC >> nhận thưởng (50%)= 500 KC.
- Bước 2: Lần sau tiêu 2000 KC và nạp 2000 KC >> nhận thưởng (100%)= 2000 KC.

♦ Cách B:
- Bước 1: Tiêu 1 lần cộng dồn 4000 KC.
- Bước 2: Nạp lần đầu 1000 KC, nạp tiếp 2000 KC.
- Bước 3: nhận thưởng (150%) = 2500 KC.

¤ Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.

 

7. RESET GÓI NẠP LẦN ĐẦU - TẶNG 50% KC

- Tham gia: Nạp KC tại trang nạp nap.ygame.vn

- Thời gian reset: Từ 0h ngày 12/02

- Nội dung: Reset sự kiện Tặng 50% nạp lần đầu mỗi gói Kim Cương. Khi mua gói Kim Cương tại trang nạp nap.ygame.vn sẽ được tặng thêm 50% Kim Cương cho lần nạp đầu mỗi gói Kim Cương.

¤Lưu ý: Chỉ tính nạp gói KC trên trang nạp game, không tính nạp trực tiếp trong game.

 

8. VÒNG QUAY KIM CƯƠNG:

- Thời gian diễn ra: 00h00 - 23h59 14/02
- Nội dung: 

• Tiêu hao KC rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều KC hơn, tối đa hoàn lại 200% KC.
•  Đạt VIP 2 có thể tham gia.
•  Có tổng cộng 7 lượt rút thưởng.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN